Skip to main content

   Golianko objavuje osobnosti Nitry...

   Golianko objavuje osobnosti Nitry...

   stručná anotácia o projekte

   V rámci projektu študenti Gymnázia Golianova pripravili pre svojich spolužiakov interaktívne workshopy zamerané na spoznávanie Nitry a jej kultúry. Na konci realizácie projektu bola pripravená prezentácia spojená s výstavou portrétov osobností Nitry, ktoré vytvorili sami študenti. Súčasťou prezentácie bola aj ochutnávka jedál, pripravených podľa regionálnych receptov. Získané poznatky pomôžu  na hodinách  dejepisu, vytvorené potréty budú súčasťou výzdoby školy. 

   základné informácie

   lokalita projektu

   Gymnázium Golianova, Nitra-Klokočina

   predkladatelia projektu

   S. Tóthová, D. Kis, S. Valová, N. Kadáková

   neformálna skupina občanov

   hlavný partner projektu

   Mesto Nitra

   Mesto Nitra je stabilným partnerom Nitrianskej komunitnej nadácie. Primárne s NKN spolupracuje v programoch Mením Moje Mesto a Mladí nitrianski filantropi. Podporu však poskytuje aj pri iných grantových programoch. 

   projekty partnera Mesto Nitra

   z ďalších projektov na Dobromape

   top