Skip to main content

  Golianko objavuje osobnosti Nitry...

  Golianko objavuje osobnosti Nitry...

  stručná anotácia o projekte

  V rámci projektu študenti Gymnázia Golianova pripravili pre svojich spolužiakov interaktívne workshopy zamerané na spoznávanie Nitry a jej kultúry. Na konci realizácie projektu bola pripravená prezentácia spojená s výstavou portrétov osobností Nitry, ktoré vytvorili sami študenti. Súčasťou prezentácie bola aj ochutnávka jedál, pripravených podľa regionálnych receptov. Získané poznatky pomôžu  na hodinách  dejepisu, vytvorené potréty budú súčasťou výzdoby školy. 

  základné informácie

  lokalita projektu

  Gymnázium Golianova, Nitra-Klokočina

  predkladatelia projektu

  S. Tóthová, D. Kis, S. Valová, N. Kadáková

  neformálna skupina občanov

  hlavný partner projektu

  Mesto Nitra

  Mesto Nitra je stabilným partnerom Nitrianskej komunitnej nadácie. Primárne s NKN spolupracuje v programoch Mením Moje Mesto a Mladí nitrianski filantropi. Podporu však poskytuje aj pri iných grantových programoch. 

  projekty partnera Mesto Nitra

  z ďalších projektov na Dobromape

  top