Skip to main content

   Klubovňa

   Klubovňa

   stručná anotácia o projekte

   Cieľom projektu Slovenského skautingu, 23. zboru NITRAVA s názvom Klubovňa bolo inštalovať kúrenie do novej klubovne a vytvoriť tak vhodné podmienky pre stretávanie sa skautov. Pred časom im v meste Nitra skončila nájomná zmluva na priestory klubovne, kde sa každý deň stretávajú deti od 6 do 18 rokov. Podarilo sa im, po dlhom hľadaní, nájsť priestory, ktoré sú hradené príspevkami rodičov a sponzorov, no stav nehnuteľnosti bol taký, že v nej nebolo inštalované kúrenie. Kúrenie riešili dva roky, kým sa podarilo zohnať potrebné financie. Z grantu uhradili časť sumy za plynový kotol s príslušenstvom, trubky, radiátory, prácu odrobili dobrovoľníci.

   základné informácie

   lokalita projektu

   Skautská Klubovňa, Tichá 9, Nitra

   predkladatelia projektu

   Slovenský skauting

   Slovenský skauting je najväčšia mládežnícka organizácia na Slovensku. 23. zbor sa venuje výchove detí a mládeže od 6 do 18 rokov neziskovou formou už od roku 1995. Za ten čas sa spolupodieľali na výchove cca 600 detí.

   projekt podporili títo partneri

   z ďalších projektov na Dobromape

   oblasť podpory - šport

   Relaxačný kútik

   oblasť podpory - kultúra

   Tam, kde žili ľudia

   top