Skip to main content

Fond Deti

Fond DetiVeľmi prospešný fond má od roku 2004 založený aj Marta Bradáčová zo Spojenej školy Mudroňova 1, Nitra. Aktívna zástupkyňa riaditeľa Spojenej školy dlho rozmýšľala ako môže pomôcť svojej škole. Napokon sa dopočula o možnosti založenia fondu pri Nitrianskej komunitnej nadácií a už niekoľko rokov sa tešíme z úspešnej spolupráce. Vďaka Fondu Deti a jeho zakladateľke Marte Bradáčovej môže Nitrianska komunitná nadácia pomáhať, aby mali kvalitnejšiu výučbu, mohli absolvovať rekondičné pobyty či aktívne sa podieľať na skrášľovaní svojej školy.

Povedali o programe

„Školu navštevuje viac ako 100 žiakov s rôznymi druhmi mentálneho, telesného znevýhodnenia, ale aj deti s autizmom. Takýto žiaci si vyžadujú oveľa viac starostlivosti ako zdraví žiaci a škola viac prostriedkov na to, aby poskytovala kvalitné vzdelávanie individuálnou formou. Hoci je to ťažká práca, vyžaduje si veľkú dávku trpezlivosti, pochopenia a lásky, sme radi, že naši žiaci, aspoň väčšina z nich, si uvedomuje, čo im škola dala, a to prejavujú aj svojím vzťahom a vďačnosťou k učiteľom. Radi za nami prichádzajú aj po skončení dochádzky a vyznávajú sa zo svojich úspechov, prípadných ťažkostí. Je to hrejivý pocit.“

Mgr. Marta Bradáčová
špeciálny pedagóg - Spojená škola Mudroňova, zakladateľka fondu Deti

top