Mladí nitrianski filantropi

Termín zverejnenia výzvy:


Termín uzávierky:

Cieľom grantového programu Mladí nitrianski filantropi bolo podporiť kreativitu a šikovnosť mladých ľudí, ktorí majú nápad a chuť spraviť niečo zmysluplné pre svoje okolie, motivovať ich k väčšiemu záujmu o svoje okolie, dobrovoľníctvu, zlepšeniu kvality života a dobročinnosti. Zároveň sa mali možnosť naučiť, ako vytvárať a realizovať malý projekt.

V roku 2021 tento program realizovalo Mesto Nitra v spolupráci s organizáciou IUVENTA Slovenský inštitút mládeže a Nitrianskou komunitnou nadáciou. Aktuálny ročník bol  určený pre cieľovú  skupinu aktívnych študentov a žiakov z nitrianskych základných a stredných škôl , prednostne pre členov žiackych školských rád a študentských parlamentov, vo veku od 12 rokov. Tútoring neplnoletých účastníkov bol počas realizácie celého programu zabezpečený dospelými osobami. Program Mladí nitrianski filantropi 2021 je tvorený nasledovnými formátmi:

  1. Vzdelávacie programy, ktoré zabezpečuje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže vspolupráci sMestom Nitra. Prvý program s názvom „Mladí nitrianski filantropi – Zmeňme, čo nás trápi!“ bol určený pre študentov nitrianskych stredných škôl vo veku od 15 rokov. Do druhého programu „Mladí nitrianski filantropi - Zmeňme, čo nás trápi!“ sa mohli zapojiť  žiaci základných škôl z Nitry vo veku od 12 rokov. Cieľom vzdelávania  bolo podporiť kreativitu mladých ľudí, motivovať ich k záujmu o svoje okolie, k dobrovoľníctvu a filantropii a zároveň im poskytnúť možnosť , aby získali vedomosti a  zručnosti v oblasti prípravy projektov. Výsledkom vzdelávania budú malé projekty, ktoré vytvoria tímy mladých ľudí  pod vedením skúsených školiteliek.
  2. Grantový program, vrámci ktorého budú tímy mladých ľudí realizovať vlastné projektové zámery pripravené počas vzdelávania. Program bude financovaný zdotácie Mesta Nitra. Koordináciu a administráciu programu bude zabezpečovať  Nitrianska komunitná nadácia. NKN  bude realizovať monitoring podporených projektov,  ako aj poskytovať konzultačnú a poradenskú  podporu mladým ľuďom pri realizácii projektových aktivít a pri vyúčtovaní projektov.

Do programu sa tento rok zapojilo 5 základných škôl4 stredné školy z Nitry: ZŠ s MŠ sv. Gorazda v Nitre, ZŠ kráľa Svätopluka, ZŠ Škultétyho 1, Nitra, ZŠ Tulipánová, Piaristická spojená škola sv. Jozefa Kalazanského - ZŠ / Gymnázium Golianova 68, SOŠ cestovného ruchu, Levická 40, Nitra, Piaristická spojená škola Sv. Jozefa Kalazanského - Gymnázium, Stredná zdravotnícka škola, Nitra

Oficiálne odovzdávanie grantových šekov sa uskutočnilo 23.9.2021 na Mestskom úrade v Nitre.

Projekty budú zrealizované ešte v tomto roku.

 

Partneri programu

Aktuality Mladí nitrianski filantropi

Podporené projekty 2021
589.kb
Otvoriť

Adresa

NITRIANSKA KOMUNITNÁ NADÁCIA
Farská 5
949 01 Nitra

Kontakty

hlavný mailový kontakt: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
tel./fax: 037 741 43 45
mob.: 0908 798 575

© 2008 - 2022 Nitrianska komunitná nadácia - Farská 5, 949 01 Nitra,
registrovaná na Ministerstve vnútra SR, reg. číslo: 203/Na-2002/677