Skip to main content

Mladí nitrianski filantropi

Termín zverejnenia výzvy:
11.5.2023

Termín uzávierky:
9.6.2023

Cieľom programu je podporiť mladých ľudí, pôsobiacich v meste Nitra, ktorí majú nápad a chuť spraviť niečo zmysluplné pre svoje okolie, aby si pripravili a realizovali vlastné projekty. Program motivuje mladých ľudí k dobrovoľníctvu a filantropii.  

V roku 2023 bolo podporených 13 projektov cekovou sumou 12 000 eur. 

V grantovom programe podporujeme projekty, ktoré sú zamerané najmä na:

  • Životné prostredie 
  • Šport                                          
  • Voľný čas 
  • Rovesnícka pomoc 
  • Pomoc tým, ktorí to najviac potrebujú 
  • Čokoľvek iné, čo môže byť prínosom pre komunitu.

Do programu sa mohli zapojiť mladí ľudia vo veku 13-25 rokov, najmä žiaci a študenti nitrianskych základných, stredných škôl a univerzít (min. 3 v skupine). Neplnoletých účastníkov v projektovom tíme sprevádzala dospelá osoba (koordinátor, učiteľ, rodič....).

Súčasťou programu je aj neformálne vzdelávanie, ktoré je dobrovoľné a bezplatné. Účastníci na ňom získavajú základy projektového manažmentu, ktoré potom pretavia do prípravy a realizácie vlastného projektu.  

Projekty podporené v roku 2023 nájdete v anotáciách TU

Partnermi programu sú Mesto NitraUNICEF.

 

Partneri programu

Povedali o programe

„V UNICEF-e sme presvedčení, že podpora iniciatív, ktoré povzbudzujú mladých ľudí k dobrovoľníckym aktivitám, je kľúčová pre posilnenie zmyslu pre komunitu, vzájomné porozumenie a spoločenskú zodpovednosť. Preto UNICEF podporuje a oceňuje mesto Nitra za jeho odhodlanie posilňovať dobrovoľníctvo a filantropiu mladých ľudí."

Michaela Bauerová
koordinátorka UNICEF na Slovensku

top