Skip to main content

Burza projektov "Mladí nitrianski filantropi" 2023

Program podpory: Mladí nitrianski filantropi


Žiaci a študenti základných a stredných škôl v Nitre v rámci „Burzy projektov“ odprezentovali svoje zrealizované projekty z grantového programu „Mladí nitrianski filantropi 2023“.

Nitrianska komunitná nadácia v spolupráci s mestom Nitra a organizáciou UNICEF, v rámci tohto grantového programu poskytla granty v celkovej sume 12 000 eur trinástim projektom. Cieľom programu bolo podporiť kreativitu a šikovnosť mladých ľudí, pôsobiacich v meste Nitra, ktorí majú nápad a chuť spraviť niečo zmysluplné pre svoje okolie a motivovať ich tak k dobrovoľníctvu a filantropii.

Projekty boli realizované v období od júna do novembra tohto roka.

Samotná „Burza projektov“ sa uskutočnila 5. decembra 2023 v nitrianskej Synagóge. Zúčastnilo sa jej jedenásť z trinástich skupín realizátorov projektov. Dve skupiny sa pre chorobnosť ospravedlnili.

Na úvod podujatia povedali pár slov primátor mesta Nitra Marek Hattas, viceprimátor Miloslav Špoták a správkyňa Nitrianskej komunitnej nadácie Ľubica Lachká..

„Práca s mládežou a jej podpora patrí dlhodobo medzi naše priority. V tomto nám je už tradične obrovskou oporou aj program Nitrianskej komunitnej nadácie „Mladí nitriansku filantropi“. Do tejto aktivity sa zapájajú mladí ľudia v kritickom veku, kedy hľadajú sami seba a svoje miesto v živote. Ich práca má zmysel veľmi často nielen kvôli samotným výsledkom, ale aj preto, že inšpirujú ďalšie deti a mládež okolo seba,"  hovorí primátor mesta Marek Hattas.

Potom už mali žiaci a študenti možnosť predviesť a porozprávať o tom, čo sa im zo získaného grantu podarilo zrealizovať, s akými komplikáciami sa počas realizácie stretli, ako ich vyriešili a ako na ich iniciatívu reagovalo okolie. Tak, ako samotné projekty, aj ich prezentácie mali títo šikovní mladí ľudia pripravené naozaj dôsledne a kreatívne. Prestávky medzi jednotlivými blokmi prezentácií zapĺňala svojim krásnym hudobným vystúpením speváčka Hanka Zaujecová s gitarovým doprovodom Šimona Lašáka.

„Všetky projekty predložené v rámci programu „Mladí nitrianski filantropi“ boli zaujímavé. Ponúkali priestor pre mladých ľudí pretaviť a realizovať svoje nápady z papiera do reality a aktívne sa zapojiť svojimi nápadmi a vlastnou prácou. Účasťou v programe sa naučili základom projektového manažmentu, dôležitosti tímovej spolupráce a dobrej komunikácie. Získali aj skúsenosť s "hospodárením" aj s vyúčtovaním získaného grantu, čo sa im určite ešte zíde v praktickom živote. A čo je najdôležitejšie zrealizovali nápad, ktorých potešil nielen ich, ale aj ich spolužiakov, kamarátov, pedagógov. Získali osobnú skúsenosť,  že niektoré zmeny k lepšiemu vedia realizovať vlastným pričinením a zapojením sa“,  hovorí Eva Vargová, programová manažérka Nitrianskej komunitnej nadácie.

Informácie o programe a anotácie podporených projektov nájdete TU.

Fotky z podujatia nájdete TU alebo na facebooku NKN.

     

top