Skip to main content

Fond BRAMAC

V súčasnosti prešiel fond pod spoločnosť BMI Slovensko, s.r.o. (do 31. 12. 2021 pod názvom Bramac - strešné systémy, spol. s r. o.). Fond podporuje verejnoprospešné nápady na školách v Nitrianskom kraji s cieľom systematicky podporovať výchovu a vzdelávanie našej mladej generácie. Od roku 2016 financuje spoločnosť z fondu grantový program Strecha pre váš nápad. V rokoch 2016 - 2022 podporili 57 projektov na školách v oblasti výchovy a vzdelávania.

Spoločnosť BMI si vytýčila 3 priority podpory:

  • Ochrana a tvorba životného prostredia,
  • podpora vzdelávania,
  • rozvoj telesnej kultúry. 

Podporené projekty prispievajú k zlepšeniu kvality života v školskom prostredí a rozvíjajú aktívnu spoluprácu medzi učiteľmi a žiakmi.

Z histórie

Nitrianska komunitná nadácia začala spoluprácu s firmou BRAMAC – strešné systémy, s.r.o. ešte v roku 2003, kedy bol založený nadačný fond BRAMAC. Od roku 2004 podporuje aktivity nadácie prostredníctvom asignácie 2%. Firma Bramac sa zameriava prevažne na projekty zo sociálnej oblasti, projekty zamerané na voľný čas detí a mládeže a vzdelávacie aktivity. Firme BRAMAC – strešné systémy s.r.o. sa dostalo spoločenského uznania za jej filantropické aktivity v spolupráci s Nitrianskou komunitnou nadáciou vo forme prestížnej ceny Via Bona Slovakia 2004 – za podporu verejnoprospešnej činnosti v regióne. Firma BRAMAC získala hlavnú cenu pre malé a stredné podniky v rámci 8. ročníka súťaže Via Bona Slovakia.

Povedali o programe

„Naša spoločnosť má centrálu svojho pôsobiska a aj výrobu v nitrianskom regióne, konkrétne v Ivanke pri Nitre. Už dávnejšie sme sa zaoberali myšlienkou, ako najlepšie dokážeme v rámci svojich možností pomôcť práve tomuto regiónu. Chceli sme systematicky podporovať nápady a aktivity, vďaka ktorým si miestni obyvatelia dokážu zlepšiť svoje prostredie a kvalitu života. Od tohto smerovania už nebolo ďaleko k spojeniu so školami, ktoré nám vychovávajú mladú generáciu pre budúcnosť. Výsledkom je dlhoročný spoločný grantový program "Strecha pre váš nápad", ktorý je vďaka Nitrianskej komunitnej nadácii skvele zorganizovaný a stal sa tradičnou stálicou v rozvoji množstva základných škôl v kraji." 

Marcel Modranský,
marketingový manažér BMI Slovensko, s. r. o.

top