Skip to main content

Dobromapa Nitrianskej komunitnej nadácie

Naša organizácia - Nitrianska komunitná nadácia pôsobí v meste Nitra a Nitrianskom regióne už od roku 2003. Naším poslaním je zvyšovanie kvality života prostredníctvom rozvoja filantropie a dobrovoľníctva. Každoročne podporíme niekoľko desiatok komunitných projektov z rôznych oblastí. No naša podpora nie je len o jednoduchom dávaní financií, ale najmä o budovaní vzťahov. Tvoríme most medzi našimi darcami, ktorí chcú dlhodobo a transparentne podporovať zaujímavé komunitné projekty a našimi grantistami, ktorí tieto projekty s radosťou a so srdcom realizujú s veľkým podielom dobrovoľnej práce.

Mnohí nás poznajú a vedia, o čom je naša práca. Sú za ňou stovky podporených a zrealizovaných dobrých nápadov šikovných a aktívnych ľudí, ako aj tisícky Eur našich partnerov a darcov, ktorí vedia, že ich finančné prostriedky budú použité správne a v prospech nás všetkých, pre našu komunitu.

Preto sme chceli toto spoločné úsilie ukázať a prezentovať aj trochu iným spôsobom. A tak Vám s radosťou predstavujeme našu novučičkú DOBROMAPU.

Táto „DOBROMAPA“ slúži tak našim darcom, grantistom, ako aj širokej verejnosti na vizualizáciu našej podpory v čase a priestore. Umožňuje plasticky zobraziť výsledky našej práce a prezentovať spoluprácu ľudí, ktorým záleží na mieste kde žijú, a ktorí chcú, aby sme všetci spolu budovali lepšie miesto pre život.

DOBROMAPA Nitrianskej komunitnej nadácie

video si po spustení môžete zväčšiť na celú obrazovku cez ikonu ⬜ vo videu vpravo dole
top