Skip to main content

Fond Corgoň konto

Fond Corgoň KontoNitrianska komunitná nadácia spolupracuje s úspešnou firmou HEINEKEN Slovensko od roku 2004 formou nadačného fondu Corgoň konto. Naša spolupráca sa ešte viac prehĺbila pri vyhlásení špeciálneho programu Tu sme doma pre domovské mesto Heinekenu - Hurbanovo v roku 2008. V roku 2006 udelila Nadácia Pontis hlavnú cenu „Via Bona Slovakia 2005“ firme HEINEKEN Slovensko v kategórii podpora verejnoprospešnej činnosti v regióne za projekt Na Nitru.

Povedali o programe

„Som veľmi rád, že program Tu sme doma si v Hurbanove našiel svoje miesto a naštartoval rozvoj miestneho dobrovoľníctva. Okrem aktivizácie komunity, prináša tento program príklad dobrej praxe spolupráce všetkých troch sektorov – samosprávy, mimovládnej organizácie  a súkromnej firmy a je ukážkou toho,  ako takáto spolupráca môže byť  užitočná pre bežného občana. Počas uplynulých 16 rokov sme spoločne dokázali urobiť obrovský kus práce a môžem smelo prehlásiť, že mesto Hurbanovo prekvitá. Spoločnosť HEINEKEN Slovensko je vnímaná nielen ako významný zamestnávateľ v domovskom regióne svojho pivovaru, ale je v Hurbanove skutočne doma. Už teraz sa teším na ďalšie zaujímavé projekty, ktoré spolu zrealizujeme v rámci ďalšieho ročníka obľúbeného programu.“ 

Luis Prata
Predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ spoločnosti Heineken Slovensko

top