Skip to main content

Strecha pre váš nápad

Termín zverejnenia výzvy:
19.9.2022

Termín uzávierky:
14.10.2022 

Cieľom grantového programu je podporovať rôznorodé verejnoprospešné, dobrovoľnícke aktivity a kreatívne nápady v základných školách, ktoré prispejú ku skvalitneniu života v školskom prostredí, vychádzajú z potrieb a záujmov žiakov a učiteľov a prinášajú im úžitok. Program aktivizuje žiakov a učiteľov, aby sami identifikovali, čo im v škole chýba, čo by chceli zlepšiť v školskom prostredí. Hlavným partnerom programu je firma BMI Slovensko, s. r. o., výrobca šikmých striech BMI Bramac a plochých striech a hydroizolácií BMI Icopal.

Podporené boli projekty, ktoré prispejú k zlepšeniu kvality života v školskom prostredí, a ktoré rozvíjajú aktívnu spoluprácu medzi učiteľmi a žiakmi v nasledovných oblastiach:

  • Udržateľnosť zdrojov, ochrana a tvorba životného prostredia – napr. vytvorenie/ revitalizácia oddychových exteriérových zón s dôrazom na rozvoj environmentálnych aspektov daných priestorov (napr. s dôrazom na podporu mikroklímy, zachovanie biodiverzity), zavádzanie kompostérov, podpora separovaného zberu, zážitkové vzdelávanie detí, mládeže a širokej verejnosti v oblasti zodpovedného prístupu k životnému prostrediu so zameraním na aktívny prístup jednotlivca k tejto téme (napr. šetrenie zdrojmi energie, cirkulárna ekonomika, zero waste prístup, zdieľaná doprava, ekologické pestovanie,...)
  • Podpora vzdelávania - inovatívne formy vzdelávania, zážitkové neformálne vzdelávanie, ktoré prepája teóriu s praxou, vzdelávacie workshopy ...
  • Podpora a rozvoj telesnej kultúry - vytvorenie a revitalizácia športových zón pre pravidelné športové aktivity, realizácia športových podujatí ...

Anotácie podporených projektov nájdete TU.

Partneri programu

Mediálni partneri programu

Povedali o programe

„V spolupráci s Nitrianskou komunitnou nadáciou podporujeme množstvo malých projektov, hlavne v sociálnej oblasti a v oblasti práce s deťmi. Vysoko hodnotím spoluprácu s ľuďmi fundovanými v tejto oblasti, ktorí zabezpečujú všetku administratívu ohľadne projektov. Pracovníci nadácie nám predstavia predložené projekty a spolupracujú s nami pri ich výbere. Takýmto spôsobom sme odbúrali jednu náročnú časť, spojenú s ich podporou. Ostatným firmám môžem takúto spoluprácu len odporúčať...“

Ing. Alena Scheller
finančná riaditeľka firmy BRAMAC – strešné systémy, s.r.o.

top