Skip to main content

Spoločnosť BMI venovala už takmer 60 000 € do aktívnych škôl

Program podpory: Strecha pre váš nápad


V rokoch 2016 - 2022 podporili 57 projektov na školách v oblasti výchovy a vzdelávania.

Bio záhradky na školách s využitím dažďovej vody

Základná škola s materskou školou, Jasová 7 je jedným z 15 predkladateľov, ktorý získali grant v programe Strecha pre váš nápad 2022. 

Vypestovať si vlastné plodiny, učiť sa zdravej výžive a získať vzťah k pestovaniu a zodpovednosti za vlastný záhon sa podarilo 114 žiakom na škole v Jasovej.

Najviac sa tešili z jahôd, hrášku, či mäty. To bolo radosti, keď žiakom pod rukami vyrastali vlastnoručne dopestované plodiny, “ hovorí Eva Nemešová, predkladateľka projektu.

Do školy v Jasovej zakúpili z grantu 1 300 € celkom 9 vyvýšených záhonov, substrát a sudy na zber dažďovej vody a projekt sa mohol naplno začať realizovať s priamym zapojením dobrovoľníkov z radov zamestnancov obce, školy a tiež rodičov žiakov. Po osadení záhonov dostali zelenú žiaci, ktorí spolu s učiteľmi pri príležitosti Dňa zeme zasadili do záhonov semiačka a priesady.

Pri tejto príležitosti sa žiaci aj vzdelávali, ako si dopestovať biopotraviny a ako sa o ne starať. Aktivity boli sprevádzané tvorivými aj náučnými aktivitami. Každá trieda si teda vysadila svoj pridelený záhon, o ktorý bola povinná sa starať, aby mohla zbierať aj plody svojej aktivity.

Do sudov zbierali dažďovú vodu, ktorou následne zalievali záhony. Žiaci sa o záhony starali v mesiacoch apríl až jún, pravidelne ich zalievali, pretrhávali burinu a čakali na prvé plody. Postupne si chodili pre plody svojej práce a v triede si na nich pochutnávali.

Žiaci mali úprimnú radosť z prvých plodov svojej práce a veru pravidelne chodili pozerať a zbierať ich. Boli svedkami celého procesu, ako postupne rastlinky rástli, a videli ako z malého semiačka postupne vyrástla veľká rastlina, ktorá im prinášala plody. Tieto si každá trieda postupne na triednickej hodine urobila hodinku zdravej výživy a zároveň si urobili aj náučnú prednášku k tomu od učiteľov,“ raduje sa Eva Nemešová z úspechu projektu.

Záhony chcú využívať každý školský rok, aby touto pravidelnou aktivitou budovali vzťah k pestovaniu a zodpovednosti za vlastný záhon.

Program v rokoch 2022 - 2023

V ostatnom grantovom programe Strecha pre váš nápad 2022 sme podporili 15 verejnoprospešných projektov celkovou sumou 18 212,02 €. Aktivity prebiehali v roku 2023 a pri mnohých sme boli osobne účastní.

„Naša spoločnosť má centrálu svojho pôsobiska a aj výrobu v nitrianskom regióne, konkrétne v Ivanke pri Nitre. Už dávnejšie sme sa zaoberali myšlienkou, ako najlepšie dokážeme v rámci svojich možností pomôcť práve tomuto regiónu. Chceli sme systematicky podporovať nápady a aktivity, vďaka ktorým si miestni obyvatelia dokážu zlepšiť svoje prostredie a kvalitu života. Od tohto smerovania už nebolo ďaleko k spojeniu so školami, ktoré nám vychovávajú mladú generáciu pre budúcnosť. Výsledkom je dlhoročný spoločný grantový program "Strecha pre váš nápad", ktorý je vďaka Nitrianskej komunitnej nadácii skvele zorganizovaný a stal sa tradičnou stálicou v rozvoji množstva základných škôl v kraji," uvádza Marcel Modranský, marketingový manažér BMI Slovensko, s. r. o.

Spoločnosť BMI si vytýčila 3 priority programu: Ochrana a tvorba životného prostredia, podpora vzdelávania a rozvoj telesnej kultúry. Podporené projekty prispievajú k zlepšeniu kvality života v školskom prostredí a rozvíjajú aktívnu spoluprácu medzi učiteľmi a žiakmi.

V minulom roku sa realizovali projekty na základných školách v Leviciach, Hájskom, Bánove, v Nových Zámkoch, Komárne, Tekovských Lužanoch, Mani, v obci Cabaj Čápor, Bešeňov, Jasová, Jur nad Hronom, Kravany nad Dunajom či v Nitre. Vzniklo množstvo oddychových zón, záhrad, revitalizovaných športovísk, ekoučební, náučných chodníkov či outdoorových ihrísk či dokonca sklenník. Zakúpili sa nové pomôcky na cvičenie a na zefektívnenie vzdelávania ako napríklad nové IT vybavenie.

Viac informácií o podporených projektoch nájdete tu.

Záleží nám na budúcnosti mladej generácie

Grantový program Strecha pre váš nápad funguje pri Nitrianske komunitnej nadácii od roku 2016. Partnerom programu je spoločnosť BMI Slovensko, s.r.o. (do 31. 12. 2021 pod názvom Bramac - strešné systémy, spol. s r. o.). Nitrianska komunitná nadácia s firmou spolupracuje dlhodobo, už od roku 2003. Je to prvý firemný darca nadácie.

Program sa od svojho vzniku zameriava na verejnoprospešné nápady na školách v Nitrianskom kraji s cieľom systematicky podporovať výchovu a vzdelávanie našej mladej generácie.

V rokoch 2016 - 2022 sme vďaka programu mohli podporiť už 57 projektov sumou 59 578,01 €. Projekty nájdete aj na našej dobromape.

Program v roku 2024

Aktuálne je vyhlásená nový výzva na predkladanie žiadostí o grant. Základné školy a neformálne skupiny pôsobiace na školách môžu žiadať o grant do výšky 1 300 € do 20. februára 2024. Viac informácií nájdete tu.

top