Skip to main content

Máte už fotku s najkrajším výhľadom na Nitru?

Program podpory: Inovatívne s Foxconnom


Spoločnosť Foxconn Slovakia podporila v roku 2023 vznik Fotopointu aj granty pre školy v okrese Nitra.

Zoborská pyramída opäť ožíva. Na mieste jedného z najkrajších výhľadov na Nitru, pri výstupnej stanici bývalej lanovky vznikol fotopoint, ktorého výstavbu podporila aj firma Foxconn Slovakia. Drevený rám s nápisom Nitra nesie na svojich pleciach Corgoň. Projekt bol podporený sumou 4 500 eur.

Fotopoint v Nitre otvorili 24. januára 2024 symbolicky primátor mesta Marek Hattas, výkonný riaditeľ Foxconn Slovakia Peter Hrčka, Andrej Berkes z OZ Zoborský skrášľovací spolok a Ľubica Lachká, správkyňa Nitrianskej komunitnej nadácie.

Všetci menovaní si za prítomnosti svojich kolegov najprv dali túru na Pyramídu aj napriek nie veľmi priaznivému počasiu. Zhodli sa, že priestor Pyramídy si zaslúži väčšiu revitalizáciu a prajú si, aby našli v budúcnosti nové riešenia pre túto turisticky najpríťažlivejšiu časť Zobora. Práve nový fotopoint môže byť prvým prvkom, ktorý toto miesto zatraktívni a pritiahne naň aj viac návštevníkov.

Fotopointy nájdete v mnohých európskych i svetových mestách. Sú to turisticky vyhľadávané miesta najmä kvôli pekným záberom, ktorými sa návštevníci môžu pochváliť napríklad na sociálnych sieťach. A prirodzene tak rastie návštevnosť danej lokality.

FOXCONN má blízko k inováciám aj k životnému prostrediu

Spoločnosť Foxconn Slovakia je jednou zo spoločensky zodpovedných firiem v našom regióne, ktorá si za svoju prioritu vybrala aj aktívne členstvo v komunite, dobrovoľnícku pomoc či podporu inovatívnych nápadov. Svoje 1 % z dane už od roku 2019 investujú do programu Inovatívne s Foxconnom, vďaka ktorému podporili už 20 projektov v Nitre a v okolí sumou 40 235 €.

Spoločnosť sa špecializuje na výrobu elektrotechnických produktov rôznych svetových značiek. Aktuálne je to najmä produkcia LCD a OLED televízorov a dosiek plošných spojov SMT technológiou. Inovácie patria k štyrom základným hodnotám firmy, aj preto voľba na hlavnú tému grantového programu 2023 padla práve na inovácie na školách v okrese Nitra, kde dali šancu mladým ľuďom i neformálnym skupinám previesť ich myšlienky na realitu v prospech komunity, v ktorej pôsobia. V ostatných ročníkoch podporoval Foxconn práve projekty zamerané na rozvoj infraštruktúry verejných priestorov či životného prostredia. Podporili napríklad aj Náučný chodník Zoborské vrchy či zelený sad stromov pri cyklotrase.

Pomáhajú školám aj komunitám

Firma svoj grantový program „Inovatívne s Foxconnom“ zamerala na projekty, ktoré rozvíjajú technické vzdelávanie mladých ľudí na školách v okrese Nitra. V rámci výzvy 2023 boli podporené 3 projekty celkovou sumou 3 000 €. Okrem nich bol podporený aj samostatný projekt, vyššie spomínaný „Fotopoint na Pyramíde“ sumou 4 500 €, ktorý predložil Zoborský skrášľovací spolok, o.z.

VÝZVA 2024 už čoskoro...

Už o pár dní vám ponúkneme novú výzvu na grantový program Inovatívne s Foxconnom.

Podporené Projekty 2023

Všetky projekty podporené spoločnosťou Foxconn Slovakia nájdete aj na našej DOBROMAPE.

top