Skip to main content

   DSA programuje s PLC

   DSA programuje s PLC

   stručná anotácia o projekte

   Projektom chceli prekladatelia vyriešiť problém s nedostatkom didaktických pomôcok na programovanie na odbornom výcviku PLC - programovateľný logický automat. Študenti mali v rámci projektu príležitosť zúčastniť sa najprv prednášky na Univerzite Konštantína Filozofa, kde im boli predstavené PLC automaty. Po získaní teoretických znalostí si študenti vybrali konkrétne PLC, na ktorom pracovali a absolvovali praktické školenie, kde dvaja majstri a 40 žiakov spoločne prešli cez základy programovania PLC a porozumeli ich praktickým využitiam. Výstupom týchto aktivít bolo získanie komplexných znalostí z programovania PLC a jeho praktické využitie v oblasti elektrotechniky. Študenti sa stali schopnými aplikovať tieto vedomosti v reálnom prostredí, čím si posilnili svoje odborné zručnosti a mali možnosť pripraviť sa na budúcu kariéru v elektrotechnickom odvetví. Grant použili na kúpu 4 ks štartovacej sady XV100 - box E4UC1 Eaton.

   základné informácie

   lokalita projektu

   Súkromná stredná odborná škola polytechnická DSA v Nitre

   predkladatelia projektu

   Súkromná stredná odborná škola polytechnická DSA v Nitre

   partneri projektu

   Foxconn

   projekty partnera Foxconn

   z ďalších projektov na Dobromape

   top