Ako postupovať

Zamestnanec

Ak ste ZAMESTNANEC, za ktorého odvádza daň zamestnávateľ:

1. Požiadajte zamestnávateľa o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane z príjmov najneskôr do 15.2.2022. Potvrdenie na stiahnutie nájdete tu (PDF).

2. Následne vyplňte editovateľný formulár „Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% (3%)* zaplatenej dane“. Vyhlásenie na stiahnutie nájdete tu (PDF).

Na základe riadku 3 Potvrdenia viete určiť 2% (3%)* z dane. Táto suma musí byť minimálne 3 €.

3. Obe tlačivá je potrebné doručiť osobne či poslať poštou na daňový úrad podľa miesta Vášho bydliska do 30.4.2022.

Poznámky:

*3% z dane môžete poukázať, ak ste v roku 2021 odpracovali 40 dobrovoľníckych hodín pre neziskovú organizáciu v súlade so zákonom o dobrovoľníctve. S vyhlásením musíte predložiť aj potvrdenie o odpracovaní dobrovoľníckej činnosti. Vzor nájdete tu.

Nitrianska komunitná nadácia nemá SID, preto môžete kolónky na SID NECHAŤ PRÁZDNE.

Právnická osoba

  1. Vyberte si prijímateľa, alebo prijímateľov zo Zoznamu prijímateľov na rok 2022. Právnické osoby môžu poukázať 1,0% (2%) z dane aj viacerým prijímateľom, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8 €. VŽDY si overte aktuálnosť údajov o prijímateľovi v oficiálnom Zozname prijímateľov!
  2. Vypočítajte si Vaše 1,0% (2%) z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov, poukázať môžete aj menej ako 1,0% (2%), musí však byť splnená podmienka minimálne 8 € na jedného prijímateľa.

POZOR:

  1. a) Ak právnická osoba (firma) v roku 2021 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2022 (zvyčajne do 31.3.) NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1,0% z dane – vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1,0% z dane
  2. b) Ak právnická osoba (firma) v roku 2021 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2022 (zvyčajne do 31.3.) DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2% z dane – označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2% z dane (tak ako po minulé roky)

Fyzická osoba

Ak ste fyzická osoba, ktorá si sama podáva daňové priznanie:

Do 31. 3. 2022 podávate daňové priznanie ako fyzická osoba.
Priamo v daňovom priznaní uvediete informácie o vybranom prijímateľovi Vašich 2% (3%)*
Podiel zaplatenej dane je vo Vašom prípade najmenej 3 €.
V Daňovom priznaní pre fyzické osoby sú uvedené kolónky na poukázanie 2% (3%)* z dane v prospech 1 prijímateľa:


  1. a) Daňové priznanie typu A (online) ich nájdete v Oddieli VIII. alebo
    b)Daňové priznanie typu B (online, NOVÉ) ich nájdete v Oddieli XII.

Údaje, ktoré potrebujete do týchto koloniek uviesť:

IČO prijímateľa: 378 692 81
Právnu formu : nadácia
Obchodné meno: Nitrianska komunitná nadácia
Ulica: Farská
Číslo: 5
PSČ: 949 01
Obec: Nitra

Priložené formuláre slúžia ako vzorRiadne vyplnené daňové priznanie podávajte ONLINE v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (Podľa vášho bydliska.) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
Ak ste poukázali 3%* z dane, povinnou prílohou k Daňovému priznaniu je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti.

Poznámky:

*3% z dane môžete poukázať, ak ste v roku 2020 odpracovali 40 dobrovoľníckych hodín pre neziskovú organizáciu v súlade so zákonom o dobrovoľníctve. S vyhlásením musíte predložiť aj potvrdenie o odpracovaní dobrovoľníckej činnosti. Vzor nájdete tu.

Nitrianska komunitná nadácia nemá SID, preto môžete kolónky na SID NECHAŤ PRÁZDNE.

 

 

 

 

 

 

 

Adresa

NITRIANSKA KOMUNITNÁ NADÁCIA
Farská 5
949 01 Nitra

Kontakty

hlavný mailový kontakt: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
tel./fax: 037 741 43 45
mob.: 0908 798 575

© 2008 - 2022 Nitrianska komunitná nadácia - Farská 5, 949 01 Nitra,
registrovaná na Ministerstve vnútra SR, reg. číslo: 203/Na-2002/677