Ako postupovať

Zamestnanec

Ak ste zamestnanec a požiadali ste svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň:

požiadajte svojho zamestnávateľa do 15. 2. 2019 o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň a vystavenie tlačiva „Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti“ - potvrdenie
vyplňte tlačivo „Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% (3%)* zaplatenej dane“ - vyhlasenie.pdf. Na základe riadku 3 Potvrdenia viete určiť 2% (3%)* z dane. Táto suma musí byť minimálne 3 €.

Do 30.04.2019 obe tlačivá zašlete alebo odovzdáte výlučne na daňový úrad príslušný podľa vášho trvalého bydliska.

Poznámky:

*3% z dane môžete poukázať, ak ste v roku 2018 odpracovali 40 dobrovoľníckych hodín pre neziskovú organizáciu v súlade so zákonom o dobrovoľníctve. S vyhlásením musíte predložiť aj potvrdenie o odpracovaní dobrovoľníckej činnosti. Vzor nájdete tu.

Nitrianska komunitná nadácia nemá SID, preto môžete kolónky na SID NECHAŤ PRÁZDNE.

Viac informácií nájdete tu.

Právnická osoba

Môžete poukázať 2 % z dane zaregistrovaným prijímateľom, pokiaľ ste v období január 2018 - marec 2019 darovali finančné prostriedky na verejnoprospešný účel, najmenej vo výške zodpovedajúcej 0,5 % zaplatenej dane. Tento dar však musí byť určený na rovnaké účely, aké sa vzťahujú na použitie 2 %. - V tom prípade vyplníte v časti IV. kolónky 1 a 2.

Ak ste neposkytli dar za vyššie uvedených podmienok, môžete poukázať len 1,0 % zaplatenej dane. – V tom prípade vyplníte v časti IV. kolónku 3.

Do 31. 3. 2019 podávate daňové priznanie ako právnická osoba.

Priamo v daňovom priznaní uvediete informácie o vybranom prijímateľovi Vašich 2% (1%). Podiel zaplatenej dane je vo Vašom prípade najmenej 8 €.

Ak právnická osoba oznámi daňovému úradu predĺženie termínu na podanie daňového priznania, tak 2% môže poukázať v tomto predĺženom termíne. Pokiaľ má právnická osoba hospodársky rok odlišný od kalendárneho roka, podáva daňové priznanie a poukazuje 2% v termíne na podanie daňového priznania.

Viac informácií nájdete tu.

Fyzická osoba

Ak ste fyzická osoba, ktorá si sama podáva daňové priznanie:

Do 31. 3. 2019 podávate daňové priznanie ako fyzická osoba.
Priamo v daňovom priznaní uvediete informácie o vybranom prijímateľovi Vašich 2% (3%)*
Podiel zaplatenej dane je vo Vašom prípade najmenej 3 €.
V Daňovom priznaní pre fyzické osoby sú uvedené kolónky na poukázanie 2% (3%)* z dane v prospech 1 prijímateľa:

V Daňovom priznaní typu A ich nájdete v Oddieli VIII.

V Daňovom priznaní typu B ich nájdete v Oddieli XIII. Údaje, ktoré potrebujete do týchto koloniek uviesť:

IČO prijímateľa: 378 692 81
Právnu formu : nadácia
Obchodné meno: Nitrianska komunitná nadácia
Ulica: Farská
Číslo: 5
PSČ: 949 01
Obec: Nitra

Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (Podľa vášho bydliska.) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
Ak ste poukázali 3%* z dane, povinnou prílohou k Daňovému priznaniu je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti.

Poznámky:

*3% z dane môžete poukázať, ak ste v roku 2018 odpracovali 40 dobrovoľníckych hodín pre neziskovú organizáciu v súlade so zákonom o dobrovoľníctve. S vyhlásením musíte predložiť aj potvrdenie o odpracovaní dobrovoľníckej činnosti. Vzor nájdete tu.

Nitrianska komunitná nadácia nemá SID, preto môžete kolónky na SID NECHAŤ PRÁZDNE.

Viac informácií nájdete tu.

Adresa

NITRIANSKA KOMUNITNÁ NADÁCIA
Farská 5
949 01 Nitra

Kontakty

hlavný mailový kontakt: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
tel./fax: 037 741 43 45
mob.: 0908 798 575

© 2008 - 2019 Nitrianska komunitná nadácia - Farská 5, 949 01 Nitra,
registrovaná na Ministerstve vnútra SR, reg. číslo: 203/Na-2002/677