Ako postupovať

Zamestnanec

Ak ste zamestnanec a požiadali ste svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň:

požiadajte svojho zamestnávateľa do 15. 2. 2020 o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň a vystavenie tlačiva „Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti“ - potvrdenie
vyplňte tlačivo „Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% (3%)* zaplatenej dane“ - vyhlasenie.pdf. Na základe riadku 3 Potvrdenia viete určiť 2% (3%)* z dane. Táto suma musí byť minimálne 3 €.

Do 30.04.2020 obe tlačivá zašlete alebo odovzdáte výlučne na daňový úrad príslušný podľa vášho trvalého bydliska.

Poznámky:

*3% z dane môžete poukázať, ak ste v roku 2019 odpracovali 40 dobrovoľníckych hodín pre neziskovú organizáciu v súlade so zákonom o dobrovoľníctve. S vyhlásením musíte predložiť aj potvrdenie o odpracovaní dobrovoľníckej činnosti. Vzor nájdete tu.

Nitrianska komunitná nadácia nemá SID, preto môžete kolónky na SID NECHAŤ PRÁZDNE.

Viac informácií nájdete tu.

Právnická osoba

  1. Vyberte si prijímateľa, alebo prijímateľov zo Zoznamu prijímateľov na rok 2020. Právnické osoby môžu poukázať 1,0% (2%) z dane aj viacerým prijímateľom, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8 €. VŽDY si overte aktuálnosť údajov o prijímateľovi v oficiálnom Zozname prijímateľov!
  2. Vypočítajte si Vaše 1,0% (2%) z dane z príjmov právnickej osoby– to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov, poukázať môžete aj menej ako 1,0% (2%), musí však byť splnená podmienka minimálne 8 € na jedného prijímateľa.

POZOR:

a) Ak právnická osoba (firma) v roku 2019 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2020 (zvyčajne do 31.3.2020) NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1,0% z dane – vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1,0% z dane

b) Ak právnická osoba (firma) v roku 2019 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2020 (zvyčajne do 31.3.2020) DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2% z dane – označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2% z dane (tak ako po minulé roky)

Viac informácií nájdete tu.

Fyzická osoba

Ak ste fyzická osoba, ktorá si sama podáva daňové priznanie:

Do 31. 3. 2020 podávate daňové priznanie ako fyzická osoba.
Priamo v daňovom priznaní uvediete informácie o vybranom prijímateľovi Vašich 2% (3%)*
Podiel zaplatenej dane je vo Vašom prípade najmenej 3 €.
V Daňovom priznaní pre fyzické osoby sú uvedené kolónky na poukázanie 2% (3%)* z dane v prospech 1 prijímateľa:


a) Daňové priznanie typu A (online) ich nájdete v Oddieli VIII. alebo
b) Daňové priznanie typu B (online, NOVÉ) ich nájdete v Oddieli XII.

Údaje, ktoré potrebujete do týchto koloniek uviesť:

IČO prijímateľa: 378 692 81
Právnu formu : nadácia
Obchodné meno: Nitrianska komunitná nadácia
Ulica: Farská
Číslo: 5
PSČ: 949 01
Obec: Nitra

Priložené formuláre slúžia ako vzor. Riadne vyplnené daňové priznanie podávajte ONLINE v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (Podľa vášho bydliska.) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
Ak ste poukázali 3%* z dane, povinnou prílohou k Daňovému priznaniu je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti.

Poznámky:

*3% z dane môžete poukázať, ak ste v roku 2019 odpracovali 40 dobrovoľníckych hodín pre neziskovú organizáciu v súlade so zákonom o dobrovoľníctve. S vyhlásením musíte predložiť aj potvrdenie o odpracovaní dobrovoľníckej činnosti. Vzor nájdete tu.

Nitrianska komunitná nadácia nemá SID, preto môžete kolónky na SID NECHAŤ PRÁZDNE.

Viac informácií nájdete tu.

Adresa

NITRIANSKA KOMUNITNÁ NADÁCIA
Farská 5
949 01 Nitra

Kontakty

hlavný mailový kontakt: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
tel./fax: 037 741 43 45
mob.: 0908 798 575

© 2008 - 2020 Nitrianska komunitná nadácia - Farská 5, 949 01 Nitra,
registrovaná na Ministerstve vnútra SR, reg. číslo: 203/Na-2002/677