Tu sme doma

Hurbanovo - zodpovedne k ľuďom a planéte

Termín zverejnenia výzvy:
1.4.2021

Termín uzávierky:
30.4.2021

Cieľom programu je podnietiť a podporiť vzájomnú spoluprácu aktívnych ľudí mesta Hurbanovo v oblasti ochrany životného prostredia. Program aktivizuje ľudí z komunít, aby aktívne chránili životné prostredie. Pridaná hodnota predkladaných projektov spočíva v tom, že žiadatelia na nich aj aktívne participujú na dobrovoľníckej báze, bez nároku na odmenu, využívajúc svoje vedomosti a skúsenosti. 

Podporované projekty sa týkajú zlepšenia kvality životného prostredia a udržateľnosti v nasledujúcich témach:

  • VODA
    Napr. môže ísť o vzdelávanie detí, mládeže v oblasti zodpovedného prístupu k pitnej vode, projekty ponúkajúce riešenia šetriace pitnú vodu, projekty na ochranu spodných vôd pred znečistením, informačné kampane pre verejnosť zamerané na poukázanie významu vody v ekosystéme a význam šetrenia s vodou... 
  • ZNIŽOVANIE ODPADOV
    Napr. môže ísť o zavádzanie kompostérov, zlepšenie nakladania s odpadmi (separovanie odpadov, znižovanie čiernych skládok...), znižovanie odpadov (bezobalový predaj, zavádzanie vratných plechoviek a PET fliaš)  vrátane realizácie vzdelávania detí a mládeže a informačných kampaní pre verejnosť v tejto v oblasti...
  • ROZVOJ KOMUNITY
    Napr. môže ísť o projekty  zamerané na zakladanie a aktívne využívanie komunitných záhrad,  úprava verejných priestranstiev  s dôrazom na rozvoj environmentálnych aspektov daných priestorov (napr.zelené strechy), rozvoj včelárstva, zakladanie a údržba komunitných sadov, znižovanie pesticídov a ekologické pestovanie plodín, vrátane realizácie vzdelávania detí a mládeže a   informačných kampaní pre verejnosť v tejto v oblasti...

 

Partneri programu

Aktuality Tu sme doma

Podporené projekty 2021
447.kb
Otvoriť
Podporené projekty 2020
901.kb
Otvoriť
Podporené projekty 2019
1,05.Mb
Otvoriť

Povedali o programe

„Som veľmi rád, že program Tu sme doma si v Hurbanove našiel svoje miesto a naštartoval rozvoj miestneho dobrovoľníctva. Okrem aktivizácie komunity, prináša tento program príklad dobrej praxe spolupráce všetkých troch sektorov – samosprávy, mimovládnej organizácie  a súkromnej firmy a je ukážkou toho,  ako takáto spolupráca môže byť  užitočná pre bežného občana. Počas uplynulých 10 rokov sme spoločne dokázali urobiť obrovský kus práce a môžem smelo prehlásiť, že mesto Hurbanovo prekvitá. Spoločnosť HEINEKEN Slovensko je vnímaná nielen ako významný zamestnávateľ v domovskom regióne svojho pivovaru, ale je v Hurbanove skutočne doma. Už teraz sa teším na ďalšie zaujímavé projekty, ktoré spolu zrealizujeme v rámci ďalšieho ročníka obľúbeného programu.“

Rene Kruijt
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ spoločnosti Heineken Slovensko

Adresa

NITRIANSKA KOMUNITNÁ NADÁCIA
Farská 5
949 01 Nitra

Kontakty

hlavný mailový kontakt: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
tel./fax: 037 741 43 45
mob.: 0908 798 575

© 2008 - 2021 Nitrianska komunitná nadácia - Farská 5, 949 01 Nitra,
registrovaná na Ministerstve vnútra SR, reg. číslo: 203/Na-2002/677