Skip to main content

Tu sme doma

Hurbanovo - zodpovedne k ľuďom a planéte

Termín zverejnenia výzvy:
1. 3. 2024

Termín uzávierky:
29. 4. 2024

Geografický záber 
mesto Hurbanovo

Max. výška podpory: 
5 000 € - 10 000 €

Nitrianska komunitná nadácia v spolupráci s firmou Heineken Slovensko a Mestom Hurbanovo vyhlasuje  výzvu na predkladanie žiadostí o grant v  komunitnom grantovom programe TU SME DOMA 2024-2025 "Hurbanovo – zodpovedne k ľuďom a planéte" 

CIEĽ PROGRAMU

Cieľom dvojročného grantového programu je motivovať občanov mesta Hurbanovo, aby aktívne participovali pri ochrane a tvorbe životného prostredia a tým zlepšovali kvalitu života v meste, ako aj podporiť sociálnu súdržnosť a integráciu občanov v Hurbanove.

GEOGRAFICKÝ ZÁBER

mesto Hurbanovo

VÝŠKA PODPORY

Min. 5000 € - max. 10 000 €/ 1 projekt

OPRÁVNENÉ OBLASTI PODPORY

 • zvyšovanie a ochrana biodiverzity
 • znižovanie emisií oxidu uhličitého a prispôsobenia sa klimatickej zmene
 • znižovanie spotreby vody a ochrana vodných zdrojov
 • minimalizácia tvorby odpadu a zefektívnenie separovaného zberu komunálneho odpadu
 • zvyšovanie environmentálneho povedomia obyvateľov mesta
 • zvýšenie sociálnej súdržnosti a integrácie zraniteľných skupín (napr. detí a dospelých so zdravotným asociálnym znevýhodnením, seniorov, jednorodičovských rodín, marginalizovanej rómskej komunity...)

ČASOVÝ HARMONOGRAM GRANTOVÉHO PROGRAMU

 • Zverejnenie grantovej výzvy: 1. 3. 2024
 • Informačný deň: 14. 03. 2024 o 16:00 v Kultúrnom dome, Námestie Konkolyho Thege č. 1, Hurbanovo
 • Uzávierka konzultácií žiadostí o grant: 26. 4. 2024 do 12:00
 • Uzávierka grantového programu: 29. 4. 2024 do polnoci
 • Zverejnenie výsledkov: najneskôr do 24. 5. 2024
 • Realizácia projektov:  od 1. 6. 2024 do 30. 09. 2025
 • Vyúčtovanie projektov: priebežná správa do 30. 11. 2024, záverečná správa do 30. 10.2025

OPRÁVNENÍ ŽIADATELIA

O podporu sa môžu uchádzať:

 • Všetky neziskové organizácie so sídlom v mieste geograficky vymedzenom vo výzve  (mimovládne neziskové organizácie, iné verejnoprospešné organizácie nezriadené za účelom podnikania, účelové zariadenia cirkví)
 • Neformálne skupiny občanov mesta Hurbanovo

Povinné konzultácie 

V grantovom programe musí byť každý projekt konzultovaný. Konzultantmi projektov budú: pán Imrich Jakab (Katedra environmentalistiky a ekológie UKF v Nitre) a pani Eva Vargová (Nitrianska komunitná nadácia) pre oblasť sociálnej inklúzie. O konzultáciu je možné požiadať najneskôr do 26. 04. 2024 do 12:00

 1. Žiadosti o konzultácie e-mailom posielajte na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. pre oblasť enviro a  na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. pre oblasť sociálnej inklúzie.

 2. V prípade osobnej konzultácie si musia predkladatelia dohodnúť termín vopred na telefónnom čísle 037741 43 45 (Nitrianska komunitná nadácia) alebo na mobilných telefónnych číslach 0908 800 668 - p. Imrich Jakab pre enviro oblasť a pre oblasť sociálnej inklúzie 0908 798 575 – p. Eva Vargová. Nekonzultované projekty budú vyradené z hodnotiaceho procesu!

Viac informácií nájdete tu: VÝZVA TU SME DOMA 2024

Partneri programu

Povedali o programe

„Som veľmi rád, že program Tu sme doma si v Hurbanove našiel svoje miesto a naštartoval rozvoj miestneho dobrovoľníctva. Okrem aktivizácie komunity, prináša tento program príklad dobrej praxe spolupráce všetkých troch sektorov – samosprávy, mimovládnej organizácie  a súkromnej firmy a je ukážkou toho,  ako takáto spolupráca môže byť  užitočná pre bežného občana. Počas uplynulých 16 rokov sme spoločne dokázali urobiť obrovský kus práce a môžem smelo prehlásiť, že mesto Hurbanovo prekvitá. Spoločnosť HEINEKEN Slovensko je vnímaná nielen ako významný zamestnávateľ v domovskom regióne svojho pivovaru, ale je v Hurbanove skutočne doma. Už teraz sa teším na ďalšie zaujímavé projekty, ktoré spolu zrealizujeme v rámci ďalšieho ročníka obľúbeného programu.“

Luis Prata
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ spoločnosti Heineken Slovensko

top