Aby ľudia ľuďom pomáhali

Termín zverejnenia výzvy:
20.7.2021

Termín uzávierky:

31.8.2021

Už 15 rokov Nitrianska komunitná nadácia poskytuje spoločensky zodpovedným firmám možnosť podporiť mimovládne organizácie v Nitrianskom kraji.

V grantovom programe Aby ľudia ľuďom pomáhali 2021 budú podporené subjekty nezriaďovanej kultúry (neziskové mimovládne organizácie), ktoré prinášajú umenie a kultúru širokej verejnosti v meste Nitra. Uvedomujeme si, že práve nezriaďovaná kultúra mala počas  pandémie COVID-19 limitovaný prístup k finančnej pomoci a obmedzený prístup k vykonávaniu svojej činnosti. Preto sme sa tento rok rozhodli v programe Aby ľudia ľuďom pomáhali podporiť práve túto oblasť. 

Oprávnené oblasti podpory sú nasledovné:

  • programový rozvoj subjektov nezriaďovanej kultúry v súlade s ich poslaním astratégiou (napr. strategické plánovanie, teambuilding, posilnenie dlhodobých programov, rozvoj inovatívnych programov organizácie, ktoré aplikujú nové metódy a postupy v práci s cieľovou skupinou ...)
  • posilnenie kapacity organizácií (napr. vzdelávanie pracovníkov, mzdy pracovníkov vrámci realizovaných inovatívnych programov, materiálne zabezpečenie dlhodobého charakteru,...)

Grant nie je určený na zaistenie krátkodobých aktivít, ale zaručuje dlhodobý a systematický rozvoj organizácie.

Maximálna výška podpory je 3 000 Eur na jeden projekt.

O grant môžu požiadať subjekty nezriaďovanej kultúry (neziskové mimovládne organizácie) so sídlom v meste Nitra alebo aktivitami realizovanými v meste Nitra s minimálne 3 ročnou pôsobnosťou a viditeľnými výsledkami činnosti. Organizácie môžu mať nasledovnú právnu formu: nadácie, občianske združenia, neinvestičné fondy, neziskové organizácie poskytujúce verejnoprospešné služby.

V roku 2021 sa do programu zapojili: Mesto Nitra, Západoslovenská energetika, a.s., CORA GEO, s.r.o., Marel Slovakia, s.r.o. a PP Invest, s.r.o. 

Pevne veríme, že sa sa v septembri opäť stretneme na našom tradičnom podujatí Aby ľudia ľuďom pomáhali v Parku pod Borinou.

Partneri programu 2021

Aktuality Aby ľudia ľuďom pomáhali

Podporené projekty 2020
499,56.kb
Otvoriť
Podporené projekty 2019
447.kb
Otvoriť
Podporené projekty 2018
316,87.kb
Otvoriť

Adresa

NITRIANSKA KOMUNITNÁ NADÁCIA
Farská 5
949 01 Nitra

Kontakty

hlavný mailový kontakt: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
tel./fax: 037 741 43 45
mob.: 0908 798 575

© 2008 - 2021 Nitrianska komunitná nadácia - Farská 5, 949 01 Nitra,
registrovaná na Ministerstve vnútra SR, reg. číslo: 203/Na-2002/677