Skip to main content

Aktívni seniori v Hurbanove

Program podpory: Tu sme doma


Námestie pred Kultúrnym domom v Hurbanove v pondelok, 25.9. ožilo tancom a hudbou.

150 senioriek z Hurbanova, ďalších obcí okresu Komárno a družobného mesta Pápa v Maďarsku, tancovali spoločné choreografie, ktoré im na mieste prezentovali skúsené lektorky. Takýmto spôsobom oslávili Svetový deň boja proti Alzheimerovej chorobe. Aktívnym pohybom a tancom bojujú vo svojich seniorských kluboch proti stareckej demencii, nácvik choreografie totiž pozitívne vplýva na rozvoj pamäte. Je vedecky dokázané, že pravidelný tanec je jednou z foriem predchádzania vzniku tohto ochorenia. Tanec prispieva taktiež k zlepšeniu ich vitality, nálady a odbúrava pocit izolovanosti. A to bolo vidieť na tvárach všetkých zúčastnených, ktorým neschádzal úsmev z tváre. V publiku ich povzbudzovali rodinní príslušníci i náhodní okoloidúci.

Projekt „Tancom proti stareckej demencii“ realizovali členky senior tancov, ktoré pracujú formou krúžku pri CVČ v Hurbanove pod vedením Margity Lelovičovej. Seniorská skupina sa aktívne schádza 2x týždenne, zúčastňujú sa rôznych kultúrnych a športových podujatí, kde reprezentujú svoje mesto ukážkami tancov. Pravidelne v septembri organizujú stretnutie pri príležitosti svetového dňa boja proti Alzheimerovej chorobe za prítomnosti seniorských klubov z okresu Komárno. Z grantu zakúpili jednotné oblečenie a zvukovú aparatúru na skúšky a vystúpenia. 

Projekt podporila spoločnosť Heineken Slovensko, a.s. v grantovom programe Tu sme doma-Hurbanovo - Zodpovedne k ľuďom a planéte 2023. Grantový program bol zameraný na podporu inklúzie zraniteľných skupín, ktorú spoločnosť Heineken podporuje v rámci spoločenskej zodpovednosti.

Spoločnosť Heineken Slovensko, a.s. ocenila grantom aj projekt Nordic walking. Zdravý pohyb pre každého. Ten umožnil členom miestneho klubu dôchodcov v Hurbanove zakúpiť paličky na severskú chôdzu a zaplatiť lektorku, ktorá im odborne vysvetlila hlavné zásady tohto športu. Chôdza so špeciálnymi palicami zapája až 90% svalov celého tela a pozitívne ovplyvňuje psychiku človeka. Pravidelne, každý pondelok, sa stretáva skupinka 15 až 30 seniorov pri pravidelných prechádzkach. Tie sú verejnosti vopred avizované a paličky je možné bezplatne si zapožičať v miestnom Klube dôchodcov. Prizývané sú aj deti a vnúčatá, a takýmto spoločným trávením voľného času sa prehlbujú vzájomné medziľudské a generačné vzťahy.

Viac o programe Tu sme doma- Hurbanovo-Zodpovedne k ľuďom a planéte nájdete tu: https://www.nkn.sk/nase-programy/tu-sme-doma 

    

top