Skip to main content

  SQUARE SEEDS

  SQUARE SEEDS

  stručná anotácia o projekte

  Cieľom projektu je na ploche Svätoplukovho námestia vytvoriť ostrovčeky SQUARE SEEDS , ktoré budú slúžiť ako oázy príjemného posedenia a zároveň  aj ako oázy prezentujúce súčasné umenie a dizajn. Ostrovčeky budú pozostávať z  3 objektov s vlastným pódiom. Pódium každého objektu SQUARE SEEDS bude obsahovať vlastnú vodnú nádrž fungujúcu na princípe samozávlahového kochlíka, ktorú stačí doliať len raz začas. Táto bude slúžiť na zavlažovanie živej zelene - prútenej architektúry,  ktorá bude pokrývať steny objektu a vytvárať tieň. Plochy na sedenie sú vyrobené z dreva.

  základné informácie

  lokalita projektu

  Divadlo A. Bagara

  predkladatelia projektu

  Divadlo Andreja Bagara v Nitre

  Divadlo Andreja Bagara v Nitre

  partneri projektu

  Mesto Nitra

  Foxconn

  top