Separovaný zber

Separovaný zber

stručná anotácia o projekte

Projekt bol zameraný na podporu environmentálnej výchovy. Škola vedie deti k tomu, aby vedeli zhodnotiť dopad nášho správania na životné prostredie a mať osobnú zodpovednosť vo vzťahu k životnému prostrediu. Nádoby na separovaný zber sú farebne odlíšené, čím pútajú pozornosť a deťom sa zároveň ľahšie separuje. Deti tak majú pocit zodpovednosti k zdravému životnému štýlu a pestujú si hodnotový systém v prospech životného prostredia. Hlavný prínos v separácii je v tom, že deti vytvárajú menej komunálneho odpadu, zaujímajú sa viac o životné prostredie a vytvárajú si správne návyky na celý život.Nádoby na separovaný zber sú rozmiestnené na štyroch rôznych miestach školy. Deti sa s veľkou radosťou zapájajú do separácie a triedenia odpadov. Z grantu boli zakúpené nádoby na separovaný zber a materiál na informačné tabule.

základné informácie

lokalita projektu

Spojená katolícka škola
ZŠ sv. Svorada a Benedikta
Farská 43, Nitra

predkladatelia projektu

ZŠ sv. Svorada a Benedikta

Základnú školu sv. Svorada a Benedikta v Nitre zriadil nitriansky biskup otec kardinál Ján Chryzostom Korec dňa 27. mája 1991. Od 1. januára 2005 je základná škola začlenená do Spojenej katolíckej školy v Nitre. V súčasnosti školu navštevuje 355 žiakov v 15 triedach. Veľký dôraz sa kladie na kvalitné vzdelanie, ale taktiež duchovnú a hodnotovú formáciu.

partneri projektu

Členovia Klubu darcov

ENVI-GEOS NITRA, s.r.o.

PekaStroj s.r.o.

UNIQA Group Service Center Slovakia, spol. s r.o.

z ďalších projektov na Dobromape

Adresa

NITRIANSKA KOMUNITNÁ NADÁCIA
Farská 5
949 01 Nitra

Kontakty

hlavný mailový kontakt: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
tel./fax: 037 741 43 45
mob.: 0908 798 575

© 2008 - 2022 Nitrianska komunitná nadácia - Farská 5, 949 01 Nitra,
registrovaná na Ministerstve vnútra SR, reg. číslo: 203/Na-2002/677