Skip to main content

  Veľké klokočinské čistenie

  Veľké klokočinské čistenie

  stručná anotácia o projekte

  ŠOK o.z. v rámci projektu zrevitalizoval park nitrianskych osobností (park pod Borinou) formou nového náteru sôch, úpravy ich okolia a nahradením poškodenej informačnej tabule novou. Súčasťou veľkého klokočinského čistenia bolo aj vdýchnutie nového života detskému a hokejbalovému ihrisku pri kostole sv. Gorazda.  Vyčistením, novým náterom hracej plochy a doplnením drobného mobiliáru OZ ŠOK vynovili hokejbalové ihrisko. Po úprave hokejbalového ihriska zrealizovali charitatívny hokejbalový turnaj ŠOK Open. Výťažok bol venovaný na pomoc rodine v núdzi.

  základné informácie

  lokalita projektu

  Ihrisko pod kostolom na Klokočine (Park pod Borinou)

  predkladatelia projektu

  ŠOK, o.z.

  partneri projektu

  Kärcher Slovakia

  Mesto Nitra

  z ďalších projektov na Dobromape

  top