Skip to main content

   Veľké klokočinské čistenie

   Veľké klokočinské čistenie

   stručná anotácia o projekte

   ŠOK o.z. v rámci projektu zrevitalizoval park nitrianskych osobností (park pod Borinou) formou nového náteru sôch, úpravy ich okolia a nahradením poškodenej informačnej tabule novou. Súčasťou veľkého klokočinského čistenia bolo aj vdýchnutie nového života detskému a hokejbalovému ihrisku pri kostole sv. Gorazda.  Vyčistením, novým náterom hracej plochy a doplnením drobného mobiliáru OZ ŠOK vynovili hokejbalové ihrisko. Po úprave hokejbalového ihriska zrealizovali charitatívny hokejbalový turnaj ŠOK Open. Výťažok bol venovaný na pomoc rodine v núdzi.

   základné informácie

   lokalita projektu

   Ihrisko pod kostolom na Klokočine (Park pod Borinou)

   predkladatelia projektu

   ŠOK, o.z.

   partneri projektu

   Kärcher Slovakia

   Mesto Nitra

   top