Skip to main content

  Zelená cyklotrasa

  Zelená cyklotrasa

  stručná anotácia o projekte

  Dobrovoľníci z OZ Ďarmoty a cyklisti z Nitry vysadili na cyklotrase Nitra-Janíkovce 200 stromov - starých krajových odrôd jabloní, hrušiek, sliviek, čerešní, ale i oskoruší, moruší a dúl a tak pripomenú ovocinársku tradíciu lokality, kde tieto stromy historicky patria. Cieľom projektu bolo vytvoriť akýsi komunitný sad pre okoloidúcich a zároveň miesto, ktoré im poskytne tieň. Predkladatelia projektu zrealizovali workshop o týchto stromoch a spôsobe  ich rezu a ošetrovania. Zároveň zorganizovali aj komunitnú cyklojazdu s kultúrnym programom, zrevitalizovali informačné panely náučného chodníka a prístrešok pre cyklistov. Do čistenia lokality a výsadby zapojili aj mladých dobrovoľníkov. Mesto Nitra podporilo projekt zakúpením stromov, ktoré boli vysadené pri cyklotrase.

  základné informácie

  lokalita projektu

  Cyklotrasa z Janíkoviec do Vrábel (Janíkovce za cintorínom)

  predkladatelia projektu

  Ďarmoty, o.z.

  OZ Ďarmoty sa sústreďuje na trvalo udržateľný rozvoj vinohradníctva a vinárstva v regióne dolnej Nitry. Zrealizovali sme náučný chodník venovaný histórii obce Golianovo a tradičným remeslám, medzi nimi i vinohradníctvu (partner: Nitrianska komunitná nadácia, Nitrianske komunálne služby), Vybudovali sme vinohradnícky dvor sv. Urbana s prístreškom z trstiny (partner: Ekopolis, Nadácia SPP, Nadácia Topvar) s vinohradníckym detským ihriskom (partner: Nadácia Granvia). Koncom augusta pravidelne usporadúvame cyklistickú akciu

  partneri projektu

  Mesto Nitra

  Foxconn

  Syncreon

  top