Skip to main content

   Zelená cyklotrasa

   Zelená cyklotrasa

   stručná anotácia o projekte

   Dobrovoľníci z OZ Ďarmoty a cyklisti z Nitry vysadili na cyklotrase Nitra-Janíkovce 200 stromov - starých krajových odrôd jabloní, hrušiek, sliviek, čerešní, ale i oskoruší, moruší a dúl a tak pripomenú ovocinársku tradíciu lokality, kde tieto stromy historicky patria. Cieľom projektu bolo vytvoriť akýsi komunitný sad pre okoloidúcich a zároveň miesto, ktoré im poskytne tieň. Predkladatelia projektu zrealizovali workshop o týchto stromoch a spôsobe  ich rezu a ošetrovania. Zároveň zorganizovali aj komunitnú cyklojazdu s kultúrnym programom, zrevitalizovali informačné panely náučného chodníka a prístrešok pre cyklistov. Do čistenia lokality a výsadby zapojili aj mladých dobrovoľníkov. Mesto Nitra podporilo projekt zakúpením stromov, ktoré boli vysadené pri cyklotrase.

   základné informácie

   lokalita projektu

   Cyklotrasa z Janíkoviec do Vrábel (Janíkovce za cintorínom)

   predkladatelia projektu

   Ďarmoty, o.z.

   OZ Ďarmoty sa sústreďuje na trvalo udržateľný rozvoj vinohradníctva a vinárstva v regióne dolnej Nitry. Zrealizovali sme náučný chodník venovaný histórii obce Golianovo a tradičným remeslám, medzi nimi i vinohradníctvu (partner: Nitrianska komunitná nadácia, Nitrianske komunálne služby), Vybudovali sme vinohradnícky dvor sv. Urbana s prístreškom z trstiny (partner: Ekopolis, Nadácia SPP, Nadácia Topvar) s vinohradníckym detským ihriskom (partner: Nadácia Granvia). Koncom augusta pravidelne usporadúvame cyklistickú akciu

   partneri projektu

   Mesto Nitra

   Foxconn

   Syncreon

   z ďalších projektov na Dobromape

   top