Skip to main content

   Revitalizácia informačných tabúľ na Náučnom turistickom chodníku /NTCH/ okolo Hurbanova

   Revitalizácia informačných tabúľ na Náučnom turistickom chodníku /NTCH/ okolo Hurbanova

   stručná anotácia o projekte

   V roku 2008 bol vytvorený Náučný turistický chodník NTCH. Náučný chodník prechádza katastrom mesta Hurbanovo a Martovce. Na dĺžke 15km bolo umiestnených 5 drevených stojanov s infotabuľami, kde sa návštevníci dozvedeli o významných rastlinách a živočíchoch nachádzajúcich sa v jednotlivých lokalitách. Vzhľadom k tomu, že od realizácie projektu ubehlo 15 rokov bolo potrebné jednotlivé drevené stojany tabúľ opraviť a chýbajúce tabule, ktoré boli zničené, nahradiť novými. Projekt realizovali 8 dobrovoľníci z radov milovníkov prírody, ktorí zastupujú bežcov, psíčkarov a koniarov. Zhotovili sa 3 ks úplne nových drevených stojanov, ktoré sú namorené a ošetrené farbou - náter v dvoch vrstvách, 2 ks drevených stojanov sa opravili hlavne strieškové časti. Zhotovili sa úplne nové časti infotabúľ v počte 5 ks. NTCH opäť plnohodnotne slúži všetkým okoloidúcim záujemcom. V rámci projektu prebiehajú aj komentované prehliadky NTCH pre žiakov ZŠ. Pri pobyte v prírode si návštevníci môžu prostredníctvom popisov lepšie priblížiť jednotlivé krásy prírodného bohatstva okolia Hurbanova.

   základné informácie

   lokalita projektu

   Náučný chodník Hurbanovo

   predkladatelia projektu

   Š. Hamran. Ľ. Balogh, A. Fazekas

   Neformálna skupina občanov

   Heineken

   Heineken Slovensko, a. s. je už vyše 20 rokov lídrom na slovenskom pivnom trhu. Je súčasťou jednej z najväčších pivovarníckych skupín na svete – HEINEKEN N.V. HEINEKEN. Na Slovensku predáva najhodnotnejšiu slovenskú pivnú značku Zlatý Bažant. S Nitrianskou komunitnou nadáciou spolupracuje najmä v grantovom programe „Tu sme doma“.

   projekty partnera Heineken

   top