Skip to main content

   Vertikálne záhrady

   Vertikálne záhrady

   stručná anotácia o projekte

   Predkladatelia projektu v spolupráci s cca 200 účastníkmi – rodičmi a deťmi MŠ vybudovali vertikálnu záhradu na západnej stene budovy MŠ Nový Diel (vertikálna záhrada vypĺňa priestor medzi oknami). Vytvorili 3 prvky záhradnej architektúry vo forme vertikálnych záhrad. To prinieslo čiastočne prírodnú tepelnú stabilizáciu v jednej časti. Vysadili vyše 200 rastlín, vybudovali kvapôčkovú závlahu, čim prichádza k úspore vody. Projekt je ukážkou možnosti energetickej úspory a cesty k zlepšeniu klímy v triede. V rámci projektu realizovali rôzne aktivity s deťmi: návšteva a prezentácia práce záhradkára, spoločné sadenie rastlín s rodičmi, manipulácia s hlinou a zemou pri drobných pestovateľských prácach v drevenom ekodomčeku. Vertikálne záhrady plnia funkciu prirodzeného ochladzovania i pekný zelený prvok na fádnej brizolitovej stene. Deti využívajú vertikálne záhrady sezónne, získavajú prírodovednú a environmentálnu gramotnosť a praktické skúsenosti vo vertikálnych záhradách.

   základné informácie

   lokalita projektu

   Materská škola Nový diel 50 Hurbanovo

   predkladatelia projektu

   Materská škola Nový diel 50, Hurbanovo

   Budova na ulici Nový diel č. 50 je prízemná, pôvodne postavená ako Detské jasle s tromi pavilónmi. V súčasnosti je v budove zriadená materská škola, v troch pavilónoch sú tri homogénne triedy. Každá trieda má vo svojom pavilóne šatňu, umyváreň, záchody, herne kde na vyhradenom mieste prebieha aj stravovanie detí, a oddelené spálne. Školský dvor je pokrytý trávou a vybavený rekreačnými zariadeniami, poskytuje priestor k voľným detským hrám i organizovaným kruhovým, pohybovým hrám a športovým popoludniam. 4 pieskoviská a množstvo ihličnatých, listnatých  a ovocných stromov a kríkov ponúkajú deťom možnosti k bádaniu, pozorovaniu a skúmaniu. 

   Heineken

   Heineken Slovensko, a. s. je už vyše 20 rokov lídrom na slovenskom pivnom trhu. Je súčasťou jednej z najväčších pivovarníckych skupín na svete – HEINEKEN N.V. HEINEKEN. Na Slovensku predáva najhodnotnejšiu slovenskú pivnú značku Zlatý Bažant. S Nitrianskou komunitnou nadáciou spolupracuje najmä v grantovom programe „Tu sme doma“.

   projekty partnera Heineken

   z ďalších projektov na Dobromape

   top