Skip to main content

   Hájovské leto

   Hájovské leto

   stručná anotácia o projekte

   Projekt bol realizovaný v Kultúrnom dome Párovské háje. Cieľom projektu bolo organizovanie kultúrno-spoločenského podujatia v Párovských Hájoch (august/september) s nasledovnými aktivitami: športové hry a súťažné stanoviská, beseda so športovcom, maľovanie na tvár, modelovanie z balónov, hudobný program, letné kino (premietanie 1 filmu)...Grant použili na kúpu premietacieho plátna, licenciu k filmu, materiálno-technické vybavenie (balóny, farby na tvár, označenie a výzdoba stanovíšť..), športové náradie, drobné občerstvenie.

   základné informácie

   lokalita projektu

   Ulička 1, Párovské Háje, Nitra, Kultúrny dom

   predkladatelia projektu

   K. Ráczová, M. Král, M. Šantavý

   partneri projektu

   UNICEF

   UNICEF  je celosvetová organizácia, ktorá sa zameriava na dlhodobú a systematickú pomoc deťom. Svoje zastúpenie má vo viac ako 190 krajinách sveta vrátane Slovenska. S Nitrianskou komunitnou nadáciou spolupracuje v rámci programov Mladí nitrianski filantropi a Spoznajme sa.

   projekty partnera UNICEF

   z ďalších projektov na Dobromape

   top