Skip to main content

   Spoznajme a zblížme sa s komunitou v Nitre

   Spoznajme a zblížme sa s komunitou v Nitre

   stručná anotácia o projekte

   Projekt bol orientovaný na vytváranie kontaktov a vzájomné spoznávanie sa členov OZ s komunitou ukrajinských odídencov, s ktorými chceli nadviazať spoluprácu v rôznych oblastiach - vystúpenie ukrajinských občanov a detí na plánovaných podujatiach (napr.: deti z hudobnej školy - harmonika, klavír, spev, prehliadka ukrajinských krojov, výstava maľovaných obrazov a karikatúr...), začleniť odídencov do krúžku paličkárok a naučiť ich túto činnosť, zahrnúť ich do športových dní a súťaží - bowling, petang, organizovať spoločné jednodňové výlety - spoznaj Slovensko: mestá, hrady a iné kultúrne pamiatky, turistika, vytvoriť krúžok ručných prác a pod. Projektom chceli riešiť vzájomné spoznávanie sa, komunikáciu a vzájomné informovanie o krajinách Slovensko-Ukrajina. Aktívnejšie a rýchlejšie prekonať rečovú bariéru medzi ukrajinskými a našimi seniormi. Plánované aktivity boli realizované v: KC Zobor  – spoločné posedenie, Regionálnej správe a údržbe ciest Nitra a.s.- krúžok paličkovania, v zariadeniach s bowlingovou dráhou, ihrisku pre petang pri rieke Nitra, v okolí mesta Nitra a v okolí mesta Banská Štiavnica. Na projekte sa zúčastnilo zatiaľ 106 odídencov z UA. Z toho 12 detí, 1 mladistvá slečna a 93 dospelých. Plánovaný počet bol prekročený o 21 účastníkov. Grant použili na cestovné do Banskej Štiavnice, materiál na kurzy, občerstvenie, vstupné poplatky na externé aktivity...

   základné informácie

   lokalita projektu

   Na hôrke 21

   predkladatelia projektu

   Zväz zdravotne postihnutých Nitrianského kraja

   Oragnizácia sa zaoberá podporou aktivít a života ZP osôb, ochrana a podpora zdravia. Organizujeme ozdravné pobyty, zdravotné prednášky, poradenstvo – brožúry, týkajúce sa daného zdravotného problému, koordinácia a spolupráca so ZO, kultúrne podujatia (návšteva divad. predstavení, výstavy, spoločenské posedenia),výuka nových zručností – zachovanie kultúrneho dedičstva, ako napr. paličkovanie, ručné práce, športová pohybová činnosť – turistika, organizovanie spoznávacích výletov.

   UNICEF

   UNICEF

   UNICEF  je celosvetová organizácia, ktorá sa zameriava na dlhodobú a systematickú pomoc deťom. Svoje zastúpenie má vo viac ako 190 krajinách sveta vrátane Slovenska. S Nitrianskou komunitnou nadáciou spolupracuje v rámci programov Mladí nitrianski filantropi a Spoznajme sa.

   projekty partnera UNICEF

   top