Skip to main content

  Tam, kde žili ľudia

  Tam, kde žili ľudia

  stručná anotácia o projekte

  OZ LEUSTACH už 19 rokov pracuje s mládežou pri obnove hradu Hrušov, vytvára vzdelávacie aktivity zamerané na popularizáciu archeológie a histórie Nitrianskeho kraja. V rámci projektu zorganizovali päť zážitkových víkendových workshopov a jeden týždňový archeologický workshop pre žiakov ZŠ a študentov SŠ a VŠ (ukrajinských odídencov a ich slovenských spolužiakov), ktoré účastníkom umožnili na vlastnej koži spoznať miesto, kde kedysi žili ľudia, ako pracujú dobrovoľníci, aby ho mohli uchovať pre budúce generácie. Priamou účasťou na archeologickom výskume a záchranných prácach spoznali regionálne dejiny, stredovekú architektúru i hmotnú kultúru hradu Hrušov. Spolu vytvorili súbor edukačných pracovných listov, ktoré im pomohli zopakovať si informácie z workshopov a rozšíriť si odborný slovník z histórie a archeológie. Takto spoločne strávený čas poskytol priestor pre lepšie začlenenie detí a mládeže z Ukrajiny do kolektívu, eliminoval jazykovú bariéru a zvýšil úroveň vedomostí o kultúre a histórii Slovenska. Grant použili na ubytovanie, stravu a občerstvenie účastníkov, grafiku a tlač edukačných materiálov, zošitov a prac. listov.

  základné informácie

  lokalita projektu

  Hrad Hrušov

  predkladatelia projektu

  Združenie na záchranu stredovekého architektonického dedičstva nitrianskeho kraja - LEUSTACH

  Sme združenie na záchranu stredovekého architektonického dedičstva nitrianskeho kraja. Našim cieľom je budovanie pozitívneho vzťahu detí a mládeže k historickým a kultúrnym pamiatkam prostredníctvom priamej účasti na ich rekonštrukcii a obnove.

  partneri projektu

  UNICEF

  UNICEF  je celosvetová organizácia, ktorá sa zameriava na dlhodobú a systematickú pomoc deťom. Svoje zastúpenie má vo viac ako 190 krajinách sveta vrátane Slovenska. S Nitrianskou komunitnou nadáciou spolupracuje v rámci programov Mladí nitrianski filantropi a Spoznajme sa.

  projekty partnera UNICEF

  z ďalších projektov na Dobromape

  top