Skip to main content

   Z jazyka do jazyka

   Z jazyka do jazyka

   stručná anotácia o projekte

   Projekt bol realizovaný na ZŠ Škultétyho 1, Nitra. Cieľom projektu bolo zrealizovať zábavno -vzdelávacie podujatie „Z jazyka do jazyka“, ktoré bolo spojené so súťažami a kvízmi, ochutnávkou špecialít rôznych krajín a kultúrnymi prezentáciami.  Predkladatelia projektu chceli dosiahnuť, aby škola nebola len miestom, kde sa žiaci musia chodiť učiť, ale aj  miestom, kam sa tešia. Pravidelné organizovanie súťažných a kultúrnych podujatí pre žiakov, učiteľov a rodičov k tomu môžu napomôcť. Grant použili na vzdelávacie pomôcky, propagačné tričká, občerstvenie a suroviny na prípravu ochutnávok cudzokrajných jedál ponúkaných počas podujatia.

   základné informácie

   lokalita projektu

   Základná škola Škultétyho, Škultétyho 1, 94901 Nitra

   predkladatelia projektu

   A. Korompaiová, V. Korchanová, V. Kozelová, S. Naščáková

   partneri projektu

   UNICEF

   UNICEF  je celosvetová organizácia, ktorá sa zameriava na dlhodobú a systematickú pomoc deťom. Svoje zastúpenie má vo viac ako 190 krajinách sveta vrátane Slovenska. S Nitrianskou komunitnou nadáciou spolupracuje v rámci programov Mladí nitrianski filantropi a Spoznajme sa.

   projekty partnera UNICEF

   z ďalších projektov na Dobromape

   top