Skip to main content

   Dobrodružný život s knihou

   Dobrodružný život s knihou

   stručná anotácia o projekte

   Projekt bol realizovaný na ZŠ Cabajská 2, Nitra. Jeho cieľom bolo  priniesť žiakom nový čitateľský priestor v príjemnejšej atmosfére, aby sa viac stretávali, čítali knihy, dozvedeli sa niečo nové, a taktiež, aby sa minimalizovali komunikačné spory. Zároveň boli v rámci projektu riešené problémy jazykovej bariéry, odcudzovanie medzi slovenskými a ukrajinskými žiakmi. Realizáciou aktivít zvýšili záujem o školskú knižnicu. Grant využili nákup materiálu potrebného k vytvoreniu knižnice a čitateľského kútika, nákup kníh a občerstvenie.

   základné informácie

   lokalita projektu

   ZŠ Cabajská 2, Nitra

   predkladatelia projektu

   D. Trpišovská, A. Majdánová, K. Gáliková, R. Civáňová

   partneri projektu

   UNICEF

   UNICEF  je celosvetová organizácia, ktorá sa zameriava na dlhodobú a systematickú pomoc deťom. Svoje zastúpenie má vo viac ako 190 krajinách sveta vrátane Slovenska. S Nitrianskou komunitnou nadáciou spolupracuje v rámci programov Mladí nitrianski filantropi a Spoznajme sa.

   projekty partnera UNICEF

   z ďalších projektov na Dobromape

   top