Skip to main content

   Viac športu pre deti z Bánova

   Viac športu pre deti z Bánova

   stručná anotácia o projekte

   V ZŠ s MŠ Bánov prebiehajú dokončovacie práce na novej atletickej dráhe a doskočisku. Grant žiadali na vytvorenie streetworkoutového ihriska (vertikálny rebrík, bradlá, vrchné horizontálne rúčkovanie), ktoré sa nachádza vo vnútornej voľnej ploche atletického oválu. Ihrisko prispelo k vytvoreniu komplexného športového areálu pre žiakov, kde trávia čas nielen na hodinách telesnej výchovy, ale aj počas športových podujatí a v popoludňajších hodinách. Počas júna zorganizovali už tradičný Olympijský deň plný športových disciplín a súťaží.

   základné informácie

   lokalita projektu

   Základná škola s materskou školou Bánov, Ul. kpt. Nálepku 43

   predkladatelia projektu

   Základná škola s materskou školou Bánov

   partneri projektu

   BMI Slovensko, s. r. o.

   BMI Slovensko, s. r. o. je výrobca šikmých striech BMI Bramac a plochých striech a hydroizolácií BMI Icopal.

   BMI Slovensko, s. r. o., je súčasťou nadnárodného koncernu BMI Group, ktorý bol v roku 2017 založený americkou súkromnou spoločnosťou Standard Industries, ktorá je aktuálne aj jeho materskou organizáciou. BMI vzniklo spojením spoločností Braas Monier Building Group a Icopal.

   BMI Group je najväčším dodávateľom kompletných strešných riešení v Európe. Pokrýva strechy po celom svete a ponúka riešenia pre všetky typy striech

   S Nitrianskou komunitnou nadáciou spolupracuje najmä v grantovom programe „Strecha pre váš nápad“.

   projekty partnera BMI Slovensko, s. r. o.

   top