Skip to main content

  Oddychuj vonku

  Oddychuj vonku

  stručná anotácia o projekte

  ZŠ Cabajská 2 v Nitre nemá telocvičňu, ani multifunkčné ihrisko či oddychovú zónu v exteriéri. Z tohto dôvodu chceli na školskom dvore vytvoriť vhodné relaxačné a zároveň vzdelávacie miesta na školskom dvore. Vďaka projektu mohli zakúpiť a umiestniť sem lavičky, stoly, závesnú tabulu na hravé učenie, nainštalovali osvetlenie, smetný kôš. Okolo vytvorenej zóny vysadia kríky a strom, ktorý počas leta poskytne tieň.

  základné informácie

  lokalita projektu

  Základná škola, Cabajská 2, Nitra

  predkladatelia projektu

  ZŠ Cabajská 2, Nitra

  ZŠ Cabajská 2, Nitra zabezpečuje výchovno-vzdelávaciu činnosť pre primárne vzdelanie a nižšie sekundárne vzdelávanie žiakov.

  hlavný partner projektu

  BMI Slovensko, s. r. o.

  BMI Slovensko, s. r. o. je výrobca šikmých striech BMI Bramac a plochých striech a hydroizolácií BMI Icopal.

  BMI Slovensko, s. r. o., je súčasťou nadnárodného koncernu BMI Group, ktorý bol v roku 2017 založený americkou súkromnou spoločnosťou Standard Industries, ktorá je aktuálne aj jeho materskou organizáciou. BMI vzniklo spojením spoločností Braas Monier Building Group a Icopal.

  BMI Group je najväčším dodávateľom kompletných strešných riešení v Európe. Pokrýva strechy po celom svete a ponúka riešenia pre všetky typy striech

  S Nitrianskou komunitnou nadáciou spolupracuje najmä v grantovom programe „Strecha pre váš nápad“.

  projekty partnera BMI Slovensko, s. r. o.

  top