Skip to main content

  Komunitné kompostovisko na ulici Lipová

  Komunitné kompostovisko na ulici Lipová

  stručná anotácia o projekte

  Bioodpad je jediný druh odpadu, ktorý si dokážeme jednoducho a sami spracovať za vzniku prospešného kompostu. Zabránime tleniu bioodpadu na skládke, kde sa nemá šancu rozložiť. Autori projektu praktickým príkladom a  osvetou ukázali obyvateľom, aké je kompostovanie jednoduché. Vďaka grantu zakúpili kompostér, ktorý je umiestnený na ul. Lipová, kde si obyvatelia môžu zhodnocovať svoj bioodpad a následný kompost využiť ako hnojivo vo výsadbe. Pre verejnosť zorganizovali prednášku o kompostovaní, k dispozícii boli aj informačné materiály.

  základné informácie

  lokalita projektu

  projekt bol realizovaný na ul. Lipová, bytový dom 1, 3, 5, 7, 9, 11

  predkladatelia projektu

  D. Králiková, M. Pap, M. Lopúch

  neformálna skupina občanov

  hlavný partner projektu

  Mesto Nitra

  Mesto Nitra je stabilným partnerom Nitrianskej komunitnej nadácie. Primárne s NKN spolupracuje v programoch Mením Moje Mesto a Mladí nitrianski filantropi. Podporu však poskytuje aj pri iných grantových programoch. 

  projekty partnera Mesto Nitra

  top