Skip to main content

Nové kompostovisko na Lipovej ulici

Program podpory: Mením moje mesto


Grantový program Mením Moje Mesto 2020 má ďalší úspešne zrealizovaný projekt, na ktorý sme sa boli osobne pozrieť a výsledok sa nám veľmi páčil :)

Efektívne nakladanie s bioodpadom je bezpochyby jeden z krokov k zlepšeniu životného prostredia a zdravšej planéte. Vedomá si toho je aj naša aktívna grantistka Dominika Králiková, vďaka ktorej sú v Nitre už dva nové komunitné kompostéry, slúžiace obyvateľom bytoviek na sídlisku Chrenová. Dominiku sme opäť vyspovedali, pretože nás zaujímalo, prečo sa rozhodla podať projekt na ďalšie kompostovisko a ako to celé prebiehalo. 

Vďaka vášmu projektu "Komunitné kompostovisko" z roku 2018 majú obyvatelia bytovky na Výstavnej ulici svoje zabehnuté kompostovisko.  Ako a prečo vznikla myšlienka na projekt nového kompostoviska na Lipovej ulici?

Myšlienka na projekt nového kompostoviska na Lipovej ulici je vlastne pokračovaním príkladu dobrej praxe komunitného kompostoviska na ulici Výstavnej z roku 2018. Praktickou skúsenosťou sme sa aj my naučili viac o komunitnom kompostovaní a môžeme podávať tieto informácie ďalej. Je ale treba podotknúť, že predovšetkým je to aj o ochote a záujme ľudí starať sa o komunitné kompostovisko. Pán Pap z Lipovej ulice, ktorý nás oslovil ako prvý so záujmom o tento typ kompostovania, sa veľmi ochotne a s nasadením venoval osvete vo svojej komunite a rovnako tak sa zaviazal aj o pravidelnú údržbu a prevádzku kompostoviska, ktorá je neodmysliteľnou súčasťou projektu a hlavne jeho udržateľnosti.

Kto sa podieľal na spolupráci/pomoci pri realizácii? 

Ako som už uviedla v prvej odpovedi, snáď najdôležitejšie pre celý projekt je, aby bola zabezpečená starostlivosť o kompostér a zároveň jeho osveta. Najviac sa na týchto aktivitách podieľajú členovia neformálnej skupiny (p. Pap a p. Lopúch z Lipovej ulice). V neposlednom rade to boli členovia správy vlastníkov bytov z Lipovej ulice, ktorí upravili stanovište na umiestnenie kompostéra a edukovali občanov o výhodách tohto typu kompostovania.

Ako ste spokojní s výsledkom? Aké sú ohlasy občanov, obyvateľov danej bytovky?

Som veľmi spokojná s výsledkom projektu. Ekologickým pozitívom je akákoľvek časť bioodpadu odbúraná z komunálneho odpadu, ktorá sa neocitne na skládke, o to viac, keď tá časť bioodpadu sa navýši počtom 60 domácností. Na úvodnom slávnostnom otvorení podpísalo protokol o zapojení do kompostovania približne 40 domácností, čo považujeme za úspech. Ďalšie domácnosti (do počtu 60) budú dodatočne oslovené, aby bola naplno využitá kapacita kompostovacieho zásobníka. Všetci zúčastnení na stretnutí boli kompostovaniu naklonení a samozrejme nás veľmi teší aj účasť zástupcov mesta ako pána primátora Mareka Hattasa a viceprimátora pána Miloslava Špotáka, ktorí mali záujem vidieť túto ekologickú aj ekonomicky efektívnu ukážku nakladania s bioodpadom na sídliskách.

Máte v pláne pokračovať s podobnými projektami?

Jedným slovom ,,samozrejme" ako sa hovorí s množstvom rastie chuť :) V súčasnosti máme avízo od ďalších dvoch obyvateľov, ktorých komunitné kompostovanie zaujíma a chceli by niečo podobné zrealizovať pri svojich bytových domoch. Takže v súčasnosti sa chystáme preskúmať reálne podmienky umiestnenia kompostérov a hľadať ďalšie možnosti realizácie projektov.  

 

Dominike držíme palce a tešíme sa na ďalšie projekty, pretože aj malými krokmi sa dajú dosiahnuť efektívne výsledky :) 

  

 

top