Skip to main content

  Rozárium

  Rozárium

  stručná anotácia o projekte

  Rozárium sa nachádza v parku botanickej záhrady, v srdci areálu Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, blízko centra mesta Nitry.  Vďaka projektu tu boli vysadené sadové ruže a čajohybridy, v bordúrach zasa pôdokryvné ruže. Záhony boli prepojené trelážami s popínavými ružami. Areál bol doplnený drobným mobiliárom . lavičkami a odpadkovými košmi. Rozárium slúži širokej verejnosti ako miesto pohody, rozjímania, podmanivej atmosféry a načerpávania síl.

  základné informácie

  lokalita projektu

  Botanická záhrada SPU
  Trieda Andreja Hlinku 609/2, 949 01 Nitra-Chrenová

  predkladatelia projektu

  Botanická záhrada SPU v Nitre

  Botanická záhrada SPU v Nitre je výskumným a pedagogickým pracoviskom, ktorého hlavným poslaním je vytvárať podmienky pre plnenie úloh v oblasti vzdelávania a výskumu, zabezpečuje sústreďovanie, štúdium a uchovávanie kolekcie rastlinných druhov v zmysle legislatívnych noriem a dohovorov.

  hlavný partner projektu

  Mesto Nitra

  Mesto Nitra je stabilným partnerom Nitrianskej komunitnej nadácie. Primárne s NKN spolupracuje v programoch Mením Moje Mesto a Mladí nitrianski filantropi. Podporu však poskytuje aj pri iných grantových programoch. 

  projekty partnera Mesto Nitra

  z ďalších projektov na Dobromape

  top