Skip to main content

  Zázemie

  Zázemie

  stručná anotácia o projekte

  OZ CUKETA sa venuje environmentálnej výchove a vzdelávaniu. Do ich environmentálnych a ekologických programov včlenili témy ekologické nakupovanie, záhradníčenie, varenie, cestovanie... V rámci projektu chceli zlepšiť zázemie organizácie v Nitre, kde by mohli následne vykonávať kvalitnejšie činnosť a šíriť ju ďalej. V zázemí (dom so záhradou, Dolnočermánska 9, Nitra, majú v prenájme) realizujú programy počas celého roka. Dobudovali tu ukážkovú prírodnú záhradu, ktorá slúži ako živá učebnica (originálne pomôcky, metodiky, mini záhradky, prednášky, kurzy zdravého varenia, ekologicko-zážitkové programy pre deti i dospelých, ekoporadenstvo, komunitná ekoknižnica...). Týmto spôsobom chce CUKETA, o.z. prispievať ku skvalitňovaniu životného prostredia v meste. Finančné prostriedky použili na dovybavenie priestoru (skleník, záhradný domček, kachle, eko literatúra, tlačiareň…).

  základné informácie

  lokalita projektu

  Zázemie - dom so záhradou
  Dolnočermánska 9, Nitra

  predkladatelia projektu

  OZ Cuketa

  OZ Cuketa je jediná organizácia v Nitre, ktorá sa zaoberá ekológiou, environmentálnou výchovou a témami trvalej udržateľnosti. Riešia praktickú ochranu prírody prostredníctvom budovania jedlých záhrad, vysádzaním rastlín, tvorením edukačných a praktických vzdelávacích programov, záhrad, pomôcok, workshopov, prednášok, festivalov. Realizujú holistickú environmentálnu výchovu, v rámci ktorej prepájajú formálne i neformálne vzdelávanie. Týmto spôsobom poukazujú na to, že ekológia by mala byť súčasťou všetkých školských predmetov a každodenného žitia.

  projekt podporili títo partneri

  top