Skip to main content

  Rozhýbeme všetky deti

  Rozhýbeme všetky deti

  stručná anotácia o projekte

  Projekt bol zameraný na podporu pohybu, úpolových športov a súťaženia zabezpečením účasti detí na náborových akciách pre olympijský šport (zápasenie), ktoré predkladatelia aktívnou formou organizovali na školách v meste Nitra a následne na to v ich zápasníckom klube, kde prebiehali  OTVORENÉ TRÉNINGY, to znamená tréning pre každého nového záujemcu zdarma. Po spustení projektu súčasne chodili po školách, kde prezentovali ukážky športovej činnosti deťom od 6 do 15 rokov v školskej telocvični.

  základné informácie

  lokalita projektu

  telocvičňa Dvorčanská 74, Krškany

  predkladatelia projektu

  Zápasnícky klub Corgoň Nitra

  Činnosť klubu je zameraná na výchovu a rozvoj športovej a mentálnej zdatnosti detí v športovom úpolovom odvetví zápasenie. Venujeme sa deťom od 5 rokov, kde rozširujeme a edukujeme ich základnú pohybovú prípravu ako základ pre neskorší vek kedy sa zdokonaľujú aj v zložitejších a technickejších činnostiach, ktoré uplatňujú na rôznych domácich a zahraničných súťažiach.

  hlavný partner projektu

  Mesto Nitra

  Mesto Nitra je stabilným partnerom Nitrianskej komunitnej nadácie. Primárne s NKN spolupracuje v programoch Mením Moje Mesto a Mladí nitrianski filantropi. Podporu však poskytuje aj pri iných grantových programoch. 

  projekty partnera Mesto Nitra

  top