Skip to main content

neinvestičný projekt

zoznam všetkých projektov, ktoré boli realizované ako neinvestičné projekty

oblasť podpory: šport

Korfbalový klub SPU Nitra

rok podpory: 2023
oblasť podpory: sociálna oblasť

Náš Cirkus

rok podpory: 2020
oblasť podpory: vzdelávanie

Martin Sedlák

rok podpory: 2023
oblasť podpory: komunitný život v meste

Tancom proti stareckej demencii

rok podpory: 2023
oblasť podpory: komunitný život v meste

Rybári v akcii

rok podpory: 2023
oblasť podpory: komunitný život v meste

Komunita mysliaca pozitívne

rok podpory: 2022
oblasť podpory: vzdelávanie

Podaj Pomocnú Ruku 2023

rok podpory: 2022
oblasť podpory: vzdelávanie

Science workshopy

rok podpory: 2021
oblasť podpory: životné prostredie

dobro.TI.sekne

rok podpory: 2021
oblasť podpory: sociálna oblasť

Pracovná inklúzia

rok podpory: 2020
oblasť podpory: zdravie

Podaj pomocnú ruku 2020

rok podpory: 2020
oblasť podpory: zdravie

Dobudovanie oddychovej zóny pre seniorov

rok podpory: 2020

top