Pracovná inklúzia

Pracovná inklúzia

stručná anotácia o projekte

Projekt bol zameraný na  vytvorenie priaznivého prostredia pre pracovnú a sociálnu inklúziu cudzincov, azylantov a ľudí znevýhodnených na trhu práce, predovšetkým z mesta Nitra. Konkrétne bol v rámci projektu podporený rozvoj počítačových a administratívnych zručností migrantov, ktoré zlepšili ich uplatnenie na trhu práce. Projekt bol realizovaný v rámci  sociálneho podniku, zriadeného občianskym združením. 

základné informácie

lokalita projektu

Sociálny podnik Breco, Kalvária 3, 949 01 Nitra

predkladatelia projektu

Pokoj a dobro - pomoc núdznym, o.z.

V Nitre a na okolí žije v súčasnosti vyše 10 000 cudzincov, ktorí sem prišli najmä za prácou alebo štúdiom. V spolupráci s mestom Nitra a inými organizáciami im poskytujeme základný informačný servis a poradenstvo v oblasti integrácie do našej spoločnosti. Sme presvedčení, že je našou povinnosťou pomôcť každému, kto je v núdzi. Cítime potrebu vytvoriť širokú platformu ľudskej, profesionálne odbornej, širokospektrálnej pomoci pri vyhľadávaní, presídlení a integrácii imigrantov do našej spoločnosti, postavenej na kresťanských princípoch.

Partneri projektu

Mesto Nitra

Členovia Klubu darcov

ENVI-GEOS NITRA, s.r.o.

PekaStroj s.r.o.

UNIQA Group Service Center Slovakia, spol. s r.o.

Adresa

NITRIANSKA KOMUNITNÁ NADÁCIA
Farská 5
949 01 Nitra

Kontakty

hlavný mailový kontakt: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
tel./fax: 037 741 43 45
mob.: 0908 798 575

© 2008 - 2022 Nitrianska komunitná nadácia - Farská 5, 949 01 Nitra,
registrovaná na Ministerstve vnútra SR, reg. číslo: 203/Na-2002/677