Skip to main content

Podaj pomocnú ruku

Program podpory: Klub darcov


Úspešne zrealizovaný projekt z grantového programu Klub darcov 2020.

Ľudský život a zdravie sú tým najdôležitejším, čo máme. Niekedy, žiaľ, nastanú situácie, kedy sú v ohrození. Privolať zdravotníkov je samozrejmosť, no v urgentných prípadoch môže podať prvú pomoc ktokoľvek, ak vie, ako na to. A práve to bolo cieľom projektu, podporeného v Klube darcov 2020, ktorý bol realizovaný v nitrianskom Mestskom parku.

Projekt „Podaj Pomocnú Ruku“ bol zameraný predovšetkým na prvú pomoc a jednotlivé život ohrozujúce stavy, pri ktorých sme chceli naučiť účastníkov našej akcie, ako správne postupovať v daných situáciách. Prioritou akcie bolo teda ukázať ľuďom, ako treba postupovať, ale taktiež dokázať, že sa netreba báť, pretože aj snaha o podanie laickej prvej pomoci, dokáže zachrániť ľudský život. S výsledkom akcie sme veľmi spokojní, zo spätnej väzby účastníkov vieme, že im jednotlivé stanoviská dali veľa nových vedomostí, odborníci im vedeli odpovedať na všetky otázky a celkovo sa im páčila aj príjemná atmosféra na akcii. Myslíme si, že sa nám podarilo splniť všetky naše ciele a výsledok prekonal naše očakávania“, hovorí Sofia Febenová, spolurealizátorka projektu.

Počas realizácie sa na akcii podieľali predovšetkým členovia miestneho spolku GCM v Nitre, ktorí pomáhali od plánovania akcie až po samotný deň realizácie. Taktiež pomohli dobrovoľníci mimo miestneho spolku a školy. „Veľká vďaka patrí tiež odborným inštruktorom, ktorí si našli čas a počas celej akcie ukážkovo plnili svoju úlohu. Už počas priebehu akcie sme sa v organizačnom tíme zhodli, že na základe mnohých pozitívnych ohlasov na našu akciu, podľa možností by sme ju chceli zopakovať  aj o rok“, dodávajú organizátori.

 Viac o Klube darcov sa dozviete TU

 

  

top