Skip to main content

   Podaj pomocnú ruku 2020

   Podaj pomocnú ruku 2020

   stručná anotácia o projekte

   Neformálna skupina S. Febenová, K. Zaťková, S. Lopašovský sú študenti Gymnázia sv. Cyrila a Metoda, kde už tretí rok vedú miestny spolok Slovenského červeného kríža, e krúžok prvej pomoci, zorganizovali aj viacero súťaží s touto témou. Projekt bol zameraný na zvýšenie povedomia verejnosti, najmä u mladých ľudí, o dôležitosti  poskytovania prvej pomoci. Zorganizovali verejné praktické ukážky v mestskom parku na Sihoti a následne zorganizovali školskú súťaž s touto témou na svojej škole.

   základné informácie

   lokalita projektu

   Stredná zdravotná škola, Farská 23, Nitra

   predkladatelia projektu

   S. Febenová, K. Zaťková, S. Lopašovský

   neformálna skupina občanov

   Partneri projektu

   Mesto Nitra

   Členovia Klubu darcov

   ENVI-GEOS NITRA, s.r.o.

   PekaStroj s.r.o.

   UNIQA Group Service Center Slovakia, spol. s r.o.

   z ďalších projektov na Dobromape

   top