Skip to main content

   Nová krajina - nová škola - nové priateľstvá

   Nová krajina - nová škola - nové priateľstvá

   stručná anotácia o projekte

   Cieľom "septembrovej štartovacej školy na GCM" bolo pripraviť 8 nových ukrajinských študentov vo veku 15-18 rokov na novú školu, školský systém, naučiť ich komunikačné základy slovenského jazyka a pomôcť vytvoriť nové slovensko-ukrajinské priateľstvá. Na GCM prebiehali kurzy slovenčiny v roku 2022 pre 5 študentov, v novom školskom roku budú pokračovať aj s novými ukrajinskými študentmi. Slovenskí študenti každý deň počas "septembrovej štartovacej školy" pôsobili ako "animátori" , predstavili svojim ukrajinským spolužiakom školu a mesta - čo ich tu najviac baví, čo robia vo voľnom čase, čo jedia, čo počúvajú, kde a ako športujú, kde chodia do prírody. Spolu s lektormi zažili "zoznamovačku", opekačku na Hideparku a športový deň. Pozreli sa do klubu AC Nitra, v ktorom hrá tiež hráč z Ukrajiny, aj do stolnotenisového klubu Raksit, ktorý založili Ukrajinci. Výstupom projektu bolo okrem zážitkov a nových vzťahov nové video a podcast, ktorí zverejnili na ich youtube kanáli. Grant využili na realizáciu kurzov slovenského jazyka a materiálne zabezpečenie podujatí.

   základné informácie

   lokalita projektu

   Farská 19, Nitra - Staré mesto

   predkladatelia projektu

   Spojená katolícka škola v Nitre (Gymnázium sv. Cyrila a Metoda v Nitre ako zložka SKŠ)

   Spojená katolícka škola v Nitre je komplex budov Gymnázia sv. Cyrila a Metoda, Základnej školy sv. Svorada a Benedikta a Kostola Navštívenia Panny Márie, ktoré sídlia na Farskej ulici v Nitre.

   partneri projektu

   Individuálni darcovia

   Individuálni darcovia sú darcovia, ktorí sa samostatne zapájajú do zbierok podporujúcich ďalšie programy, ktoré zastrešujeme.

   projekty partnera Individuálni darcovia

   top