Skip to main content

   IT vybanie

   IT vybanie

   stručná anotácia o projekte

   Zámerom projektu bolo zakúpenie 4 notebookov, ktoré učitelia potrebujú pri práci s interaktívnymi tabuľami, ktoré už škola vlastní. Učitelia si musia nosiť vlastné notebooky, nie každý však má vhodné koncovky k pripojeniu k interaktívnej tabuli, takže tabule nevedia využiť, ako by potrebovali. Pre žiakov je vyučovanie prostredníctvom interaktívnych tabúľ zaujímavejšie, a vďaka interaktívnym testom aj odpoveď a opakovanie jednoduchšie. Školu navštevujú aj integrovaní žiaci s mentálnou retardáciou, ADHD, dysgrafiou, dyslexiou, pre ktorých je takáto forma výučby veľkým uľahčením.

   základné informácie

   lokalita projektu

   Základná škola s materskou školou Hájske 67

   predkladatelia projektu

   Základná škola s materskou školou Hájske 67

   Základná škola s materskou školou v Hájskom sú právnym subjektom od 01. 09. 2011. Žiaci ZŠ sa snažia zúčastňovať predmetových olympiád, z ktorých sa snažia získať čo najlepšie výsledky. Máme talentovaných žiakov v oblasti výtvarnej výchovy, hudobnej výchovy ale aj výborných recitátorov. Naša škola podporuje počítačovú gramotnosť detí, aj keď s malým počtom počítačov. Žiaci majú síce malú telocvičňu, ale veľký školský areál a ešte väčšiu chuť športovať. Škola je zameraná na environmentálnu výchovu, preto je aj názov nášho výchovno-vzdelávacieho programu DUB.

   partneri projektu

   BMI Slovensko, s. r. o.

   BMI Slovensko, s. r. o. je výrobca šikmých striech BMI Bramac a plochých striech a hydroizolácií BMI Icopal.

   BMI Slovensko, s. r. o., je súčasťou nadnárodného koncernu BMI Group, ktorý bol v roku 2017 založený americkou súkromnou spoločnosťou Standard Industries, ktorá je aktuálne aj jeho materskou organizáciou. BMI vzniklo spojením spoločností Braas Monier Building Group a Icopal.

   BMI Group je najväčším dodávateľom kompletných strešných riešení v Európe. Pokrýva strechy po celom svete a ponúka riešenia pre všetky typy striech

   S Nitrianskou komunitnou nadáciou spolupracuje najmä v grantovom programe „Strecha pre váš nápad“.

   projekty partnera BMI Slovensko, s. r. o.

   z ďalších projektov na Dobromape

   top