Skip to main content

   Knižnica vecí

   Knižnica vecí

   stručná anotácia o projekte

   "Veci by mali byť využívané a ľudia by mali byť milovaní, nie opačne."

   Knižnicou vecí chceli predkladatelia projektu dosiahnuť, aby si u nich ľudia mohli požičať veci, ktoré si z ekonomických alebo iných dôvodov nedokázali zakúpiť. Alebo naopak, aby si ich mohli otestovať pred zakúpením, či im budú vyhovovať. Ďalej chceli do knižnice získať veci, ktoré by mohli využiť na konanie dobra (odídenci z Ukrajiny, ...). Inventár knižnice slúži nielen ako požičovňa počas roka, ale aj ako materiálno-technické vybavenie pre podujatia skautského zboru (aktivity pre deti a mládež pod vedením dobrovoľníkov, príležitostné podujatia pre verejnosť a iné). Výsledkom projektu bolo zriadenie "knižnice vecí", ktorá bola lokalizovaná v priestoroch skautskej klubovne, a ktorú môžu využívať nielen skauti a skautky a ich rodiny, ale aj okolitá susedská komunita a širšia verejnosť. Prevádzka knižnice vecí pokračuje aj po skončení aktivít v grantovom projekte. Príležitostne dopĺňajú inventár, ktorý je dostupný rovnako, ako počas konania projektových aktivít. Grant použili na materiálne vybavenie „knižnice vecí“ (napr. spacáky, hrnce, termosky s kohútom, feratová sada...).

   základné informácie

   lokalita projektu

   Tichá 631/9, Nitra

   predkladatelia projektu

   Slovenský skauting

   Slovenský skauting je najväčšia mládežnícka organizácia na Slovensku. 23. zbor sa venuje výchove detí a mládeže od 6 do 18 rokov neziskovou formou už od roku 1995. Za ten čas sa spolupodieľali na výchove cca 600 detí.

   partneri projektu

   UNICEF

   UNICEF  je celosvetová organizácia, ktorá sa zameriava na dlhodobú a systematickú pomoc deťom. Svoje zastúpenie má vo viac ako 190 krajinách sveta vrátane Slovenska. S Nitrianskou komunitnou nadáciou spolupracuje v rámci programov Mladí nitrianski filantropi a Spoznajme sa.

   projekty partnera UNICEF

   top