Skip to main content

   Ekoučebňa

   Ekoučebňa

   stručná anotácia o projekte

   V ZŠ s MŠ Maňa prostredníctvom projektu zlepšili súčasnú situáciu v oblasti zvyšovania povedomia o zmene klímy a vytvorili ekoučebňu s príslušnou infraštruktúrou v areáli školy. Konkrétne vybudovali so žiakmi na hodinách techniky a pracovnej výchovy vyvýšené záhony s bylinkami a úžitkovými rastlinami, pocitový chodník z rôznych prírodných materiálov, hmyzie domčeky, náučný chodník s informačnými tabuľkami o faune a flóre regiónu, so zameraním na vodozádržné opatrenia a zlepšenie biodiverzity a zelene. Na zavlažovanie vysadených rastlín využívajú dažďovú vodu.

   základné informácie

   lokalita projektu

   Základná škola s materskou školou, Maňa

   predkladatelia projektu

   Základná škola s materskou školou Maňa

   partneri projektu

   BMI Slovensko, s. r. o.

   BMI Slovensko, s. r. o. je výrobca šikmých striech BMI Bramac a plochých striech a hydroizolácií BMI Icopal.

   BMI Slovensko, s. r. o., je súčasťou nadnárodného koncernu BMI Group, ktorý bol v roku 2017 založený americkou súkromnou spoločnosťou Standard Industries, ktorá je aktuálne aj jeho materskou organizáciou. BMI vzniklo spojením spoločností Braas Monier Building Group a Icopal.

   BMI Group je najväčším dodávateľom kompletných strešných riešení v Európe. Pokrýva strechy po celom svete a ponúka riešenia pre všetky typy striech

   S Nitrianskou komunitnou nadáciou spolupracuje najmä v grantovom programe „Strecha pre váš nápad“.

   projekty partnera BMI Slovensko, s. r. o.

   z ďalších projektov na Dobromape

   top