Skip to main content

   Zelené kráľovstvo pod priezračnou strechou

   Zelené kráľovstvo pod priezračnou strechou

   stručná anotácia o projekte

   Cieľom projektu bolo vybudovať v školskom areáli skleník s vyvýšenými záhonmi, so zavedeným kvapkovým systémom zavlažovania a so zariadením zachytávajúcim dažďovú vodu. Prostredníctvom projektu sa  žiaci naučili pozerať sa na vodu ako na vzácny zdroj, ktorým disponujeme a zároveň využívať dopad slnečného žiarenia na zem. Žiakom prostredníctvom projektu tiež priblížili problematiku kompostovania, aby mohli šíriť nové informácie v domácom prostredí. Úsilím pedagógov bolo naučiť žiakov ekologicky myslieť aj na hodinách biológie, fyziky, ekológie a technickej výchovy. Vytiahnutie žiakov z prostredia školy a triedy do exteriéru sa ukázala byť správnou cestou, ako opäť priviesť žiakov k záujmu o prírodu a ochranu nášho ekosystému.

   základné informácie

   lokalita projektu

   Základná škola s materskou školou, Jur nad Hronom 284, 935 57

   predkladatelia projektu

   Základná škola s materskou školou, Jur nad Hronom 284

   partneri projektu

   BMI Slovensko, s. r. o.

   BMI Slovensko, s. r. o. je výrobca šikmých striech BMI Bramac a plochých striech a hydroizolácií BMI Icopal.

   BMI Slovensko, s. r. o., je súčasťou nadnárodného koncernu BMI Group, ktorý bol v roku 2017 založený americkou súkromnou spoločnosťou Standard Industries, ktorá je aktuálne aj jeho materskou organizáciou. BMI vzniklo spojením spoločností Braas Monier Building Group a Icopal.

   BMI Group je najväčším dodávateľom kompletných strešných riešení v Európe. Pokrýva strechy po celom svete a ponúka riešenia pre všetky typy striech

   S Nitrianskou komunitnou nadáciou spolupracuje najmä v grantovom programe „Strecha pre váš nápad“.

   projekty partnera BMI Slovensko, s. r. o.

   z ďalších projektov na Dobromape

   top