Skip to main content

   Pomáhame doma

   Pomáhame doma

   stručná anotácia o projekte

   Cieľom projektu bolo poskytnúť zdravotné služby pre najzraniteľnejších pacientov (zdravotne a sociálne znevýhodnených) v bezpečnom domácom prostredí zaistením dostatočných ochranných prostriedkov pre zdravotnícky personál. 

   základné informácie

   lokalita projektu

   Mesto Hurbanovo - vybrané lokality

   predkladatelia projektu

   M. Vidová, M. Škulibová Jalšovská, M. Dubová

   neformálna skupina občanov

   Hlavný partner projektu

   Heineken

   Heineken Slovensko, a. s. je už vyše 20 rokov lídrom na slovenskom pivnom trhu. Je súčasťou jednej z najväčších pivovarníckych skupín na svete – HEINEKEN N.V. HEINEKEN. Na Slovensku predáva najhodnotnejšiu slovenskú pivnú značku Zlatý Bažant. S Nitrianskou komunitnou nadáciou spolupracuje najmä v grantovom programe „Tu sme doma“.

   projekty partnera Heineken

   z ďalších projektov na Dobromape

   top