Skip to main content

Tu sme doma aj v čase pandémie - realizácia

Program podpory: Tu sme doma


Projekty v grantovom programe TU SME DOMA AJ V ČASE PANDÉMIE sú úspešne zrealizované.

Nitrianska komunitná nadácia v spolupráci so spoločnosťou Heineken Slovensko, a.s. vyhlásila 5.2.2021 výzvu na predkladanie žiadostí o grant v grantovom programe TU SME DOMA AJ V ČASE PANDÉMIE. Cieľom programu bolo podporiť organizácie a občianske iniciatívy, ktoré poskytujú pomoc v meste Hurbanovo v nasledovných oblastiach:

 • Vzdelávanie detí zmarginalizovaných komunít v čase pandémie zamerané
  na upevnenie školských vedomostí a hygienických návykov
 • Poskytovanie služieb azdravotnej pomoci seniorom v čase pandémie
 • Zabránenie ďalšiemu šíreniu nákazy

 Výberová grantová komisia napokon rozhodla o podpore 14 z nich celkovou sumou 21 390,52 €.

O podporu sa teda mohli uchádzať organizácie a občianske iniciatívy v meste Hurbanovo, ktoré poskytujú pomoc a služby v boji s pandémiou. Išlo najmä o organizácie/iniciatívy pracujúce so znevýhodnenými skupinami občanov, seniormi, ako aj o základné a stredné školy, nemocnice alebo iné zariadenia poskytovania zdravotnej starostlivosti. A tí túto možnosť naplno využili.

A čo sa zo získaných grantov podarilo zrealizovať? Je toho naozaj veľa smile

 • Pre seniorov, odkázaných sa sociálne služby, sa nakúpili tlakomery, glukomery, pulzné oxymetre, vitamíny, rúška, rukavice, respirátory, či dezinfekčné prostriedky, ale aj potravinové balíčky zložené zo základných trvanlivých potravín a hyginických potrieb.
 • Pre stovky detí z marginalizovaných komunít sa zakúpili pomôcky a potreby na domáce vzdelávanie sa – pracovné zošity, pracovné listy, písacie potreby, náučné knihy, vzdelávacie pomôcky, laminovačky a laminovacie fólie, magnetické tabule...
 • Pre cca. 300 ľudí, využívajúcich služby Centra voľného času v Hurbanove sa vďaka projektu podarilo vytvoriť bezpečnejšie prostredie pre realizáciu aktivít, a to pomocou čističky vzduchu, respirátorov, dezinfekčných prípravkov na ruky, dezinfekčných utierok a pod. 
 • Vďaka bezdotykovým dávkovačom dezinfekcie na ruky sa podarilo odbúrať manuálnu prácu zamestnancov a urýchliť tak proces dezinfekcie rúk žiakov zo ZŠ Nám. Konkoly-Thege.
 • Do Stredej priemyselnej školy stavebnej v Hurbanove boli zakúpené germicídne žiariče a germicídne ultrafialové lampy za účelom dezinfekcie vzduchu a povrchov v priestore školy, internátu i jedálne.
 • Germicídny žiarič, rukavice, ochranné overaly, respirátory a dezinfekčné prostriedky, zabezpečili dostatočnú ochranu pre zdravotnícky personál, poskytujúci zdravotnícke služby pre najzraniteľnejších pacientov v bezpečnom domácom prostredí.
 • Sociálny taxík, ktorý OZ Prosocia v čase pandémie využíva aj na odvoz a sprevádzanie seniorov a ZŤP do očkovacieho centra, bol dovybavený ionizérom do auta, hygienickou prepážkou, aj invalidným vozíkom. Zamestnanci dostali ochranné odevy, rukavice, respirátory i dezinfekcie.
 • Havarijná sudová súprava, ochranné kombinézy na viacnásobné použitie, akumulátorový postrekovač, či polomasky. Aj to vďaka grantu slúži Dobrovoľnému hasičskému zboru v Hurbanove pri dezinfekcii verejných priestorov.

... Toto všetko a mnoho ďalšieho mohlo byť zakúpené a používané vďaka grantovému programu TU SME DOMA AJ V ČASE PANDÉMIE a jeho partnerovi, spoločnosti Heineken Slovensko, a.s.

V mene všetkých realizátorov projektov srdečne ďakujeme za túto pomoc mestu Hurbanovo v čase pandémie.

Tím Nitrianskej komunitnej nadácie

      

top