Skip to main content

   Chceme sa hýbať, chceme hrať volejbal a ping pong

   Chceme sa hýbať, chceme hrať volejbal a ping pong

   stručná anotácia o projekte

   Základná škola s materskou školou v Rastislaviciach je malotriedna škola, ktorú navštevuje 24 detí MŠ a 23 detí ZŠ. Projektom s názvom „Chceme sa hýbať, chceme hrať volejbal a ping pong“ chceli nadviazať na úspešnú realizáciu projektu "Strecha pre váš nápad" v predchádzajúcom období, ktorý každodenne slúži deťom a žiakom v rozvoji telesnej zdatnosti detí. Vďaka tomuto projektu sa podarilo vybudovať preliezky a mostík, ktoré sú u detí veľmi obľúbené. A tak sa realizátori rozhodli, že chcú pokračovať v rozširovaní tejto športovej zóny tak, aby deti a žiaci mali možnosť hry volejbalu a ping pongu. Žiaci ZŠ využívajú športové náčinie na hodinách telesnej výchovy, deti v ŠKD a deti z MŠ majú ping-pongové stoly pravidelne k dispozícii. Vo voľnom čase môžu hrať ping-pong aj zamestnanci školy, ktorí túto možnosť s radosťou využívajú. Zúčastnili sa aj na stolno-tenisovom turnaji. Volejbalové stĺpy a basketbalový kôš zatiaľ neosádzali, no plánujú ich osadiť na novom športovom ihrisku, ktoré sa chystajú čoskoro vybudovať.

   základné informácie

   lokalita projektu

   ZŠ s MŠ Rastislavice 186

   predkladatelia projektu

   ZŠ s MŠ Rastislavice

   ZŠ s MŠ Rastislavice

   hlavný partner projektu

   BMI Slovensko, s. r. o.

   BMI Slovensko, s. r. o. je výrobca šikmých striech BMI Bramac a plochých striech a hydroizolácií BMI Icopal.

   BMI Slovensko, s. r. o., je súčasťou nadnárodného koncernu BMI Group, ktorý bol v roku 2017 založený americkou súkromnou spoločnosťou Standard Industries, ktorá je aktuálne aj jeho materskou organizáciou. BMI vzniklo spojením spoločností Braas Monier Building Group a Icopal.

   BMI Group je najväčším dodávateľom kompletných strešných riešení v Európe. Pokrýva strechy po celom svete a ponúka riešenia pre všetky typy striech

   S Nitrianskou komunitnou nadáciou spolupracuje najmä v grantovom programe „Strecha pre váš nápad“.

   projekty partnera BMI Slovensko, s. r. o.

   top