Skip to main content

  STREETBALL - Nový olympijský šport z ulice

  STREETBALL - Nový olympijský šport z ulice

  stručná anotácia o projekte

  Streetball sa stal novým olympijským športom. Cieľom projektu bolo tento dynamický šport zviditeľniť miestnej komunite ľudí, prostredníctvom turnajov a workshopov pre verejnosť. Ide o šport, ktorý je finančne nenáročný (stačia tenisky a lopta), môže ho robiť ktokoľvek, kto má radosť z pohybu a zároveň tým robí niečo aj pre svoje zdravie. Turnaj sa uskutočnil v auguste 2021 v športovom areáli SPU za internátom Mladosť s účasťou teamov nielen zo Slovenska, ale aj zo zahraničia. Turnaju zároveň predchádzal aj workshop pre cca. 80 detí 1. stupňa na ZŠ Tulipánovej v mesiaci júl 2021, kde sa taktiež mohli zoznámiť s týmto novým olympijským športom a osvojiť si základy hry, jej pravidiel a fyzické zručnosti, potrebné k tomuto športu. Kvôli pandemickej situácii sa druhý plánovaný workshop na ZŠ Benkovej uskutočniť nemohol, ale bol nahradený workshopmi priamo na turnaji. Projekt bol prínosom najmä pre deti a mládež, no pozitívne ohlasy boli aj zo strany dospelých návštevníkov i súťažiacich. 

  základné informácie

  lokalita projektu

  Športový areál SPU za internátom Mladosť, Nitra-Staré mesto

  predkladatelia projektu

  P. Zákopčan, B. Peťovský, M. Vašš

  neformálna skupina občanov

  hlavný partner projektu

  Mesto Nitra

  Mesto Nitra je stabilným partnerom Nitrianskej komunitnej nadácie. Primárne s NKN spolupracuje v programoch Mením Moje Mesto a Mladí nitrianski filantropi. Podporu však poskytuje aj pri iných grantových programoch. 

  projekty partnera Mesto Nitra

  z ďalších projektov na Dobromape

  top