Skip to main content

   Preukazujme ľudskosť ochotou sa spoznávať

   Preukazujme ľudskosť ochotou sa spoznávať

   stručná anotácia o projekte

   Projektom chceli predkladatelia začleniť ukrajinských návštevníkov a návštevníčky ich miesta humanitárnej pomoci v hale pri kostole na Klokočine do "normálneho života" v rámci aktivít Centra pre rodinu. Zámerom bolo zlepšiť užívateľský komfort v hale a zlepšením materiálneho vybavenia posilniť prevádzku humanitárnej pomoci, dobročinných búrz i športovania v tomto priestore. V rámci integrácie pozývali odídencov na ich podujatia, resp. tie, na ktorých sa zúčastňujú. Zorganizovali integračný poznávací výlet slovenských i ukrajinských seniorov, najmä babičiek, u ktorých pri návštevách haly videli, že sú na hranici chudoby. Zároveň chceli v ukrajinčine informovať o svojich aktivitách (otváracie hodiny haly, Dobrotrh 25.6., účasť na podujatí Aby ľudia ľuďom pomáhali 2023, výlet seniorov a pod.). Výsledkom projektu bol komfortnejší prístup k pomoci, zlepšenie usporiadania, skladovania, manipulácia s vecami, potravinami, obnovenie a doplnenie mobiliáru vhodného aj na integračné aktivity, obrusovanie hrán, vzájomná otvorenosť, pochopenie, spoločné podujatia s cieľom lepšieho sociálneho začlenenia do komunity, spoznania sa. Grant použili na cestovné náklady na výlet seniorov + občerstvenie a obed, materiálne zabezpečenie miesta humanitárnej pomoci, vstupenky na kultúrne podujatia...

   základné informácie

   lokalita projektu

   Areál farnosti a haly na Klokočine, ul. Pavla Straussa

   predkladatelia projektu

   Centrum pre rodinu

   Centrum pre rodinu – Nitra je občianskym združením, ktorého poslaním je podpora rodiny založenej manželstvom muža a ženy. Sme presvedčení, že hoci  sme všetci členmi veľkej ľudskej rodiny, každý z nás potrebuje cítiť teplo tej svojej. Rodinu nemôže nič nahradiť. Naším zámerom je poskytnúť preventívne, vzdelávacie, sociálne, voľnočasové, charitatívne i poradenské opatrenia, ktoré prispievajú k budovaniu funkčných  rodín. Chceme ponúknuť aj aktivity, ktoré posilňujú medzigeneračné väzby a vzájomnú solidaritu.

   partneri projektu

   UNICEF

   UNICEF  je celosvetová organizácia, ktorá sa zameriava na dlhodobú a systematickú pomoc deťom. Svoje zastúpenie má vo viac ako 190 krajinách sveta vrátane Slovenska. S Nitrianskou komunitnou nadáciou spolupracuje v rámci programov Mladí nitrianski filantropi a Spoznajme sa.

   projekty partnera UNICEF

   top