Skip to main content

   Spoznaj svojho suseda

   Spoznaj svojho suseda

   stručná anotácia o projekte

   ŠOK o.z. pripravilo na Klokočine sériu letných kultúrno-spoločensko-pohybových aktivít, do prípravy ktorých priamo zapojilo členov sídliskovej komunity, aby mali príležitosť spoznať sa. Projekt bol zameraný aj na ukrajinských odídencov a ich kultúru, aby sme si navzájom lepšie porozumeli. Výsledkom projektu štyri komunitné dni. Špeciálny dôraz bol kladený na predstavenie ukrajinského prvku, ako kultúry našich nových dočasných, či trvalých susedov. Pripravili dve celovečerné premietania filmov (z ktorých 1 malo zameranie na odídencov), multišportový deň (so zapojením ukrajinských športovcov, či predcvičovateľov) a 2 rodinné "teambuildingy", na ktorých predstavilo výstavu kresieb ukrajinských detí na špecifickú tému (ich vnímanie života medzi nami). Očakávaným výsledkom bolo preto zlepšenie stavu poznania sa ľudí žijúcich v komunite, ktorých spájali jednak systematickým oslovením pred konaním podujatia, ale aj náhodných okoloidúcich prostredníctvom samotných aktivít projektu. Podujatia boli realizované v Parku pod Borinou na Klokočine. Grant sa využil na honoráre pre predcvičovateľov, animátorov, zvukára, občerstvenie, medaile za súťaže, stojany a klap rámy na výtvarnú prehliadku, nájom skákacích prvkov pre deti, doplnkovú ozvučovaciu techniku, materiál k pohybovým hrám.

   základné informácie

   lokalita projektu

   Park Pod Borinou, Nitra, Klokočina

   predkladatelia projektu

   ŠOK, o.z.

   partneri projektu

   UNICEF

   UNICEF  je celosvetová organizácia, ktorá sa zameriava na dlhodobú a systematickú pomoc deťom. Svoje zastúpenie má vo viac ako 190 krajinách sveta vrátane Slovenska. S Nitrianskou komunitnou nadáciou spolupracuje v rámci programov Mladí nitrianski filantropi a Spoznajme sa.

   projekty partnera UNICEF

   z ďalších projektov na Dobromape

   top