Skip to main content

   Tee-pee spája

   Tee-pee spája

   stručná anotácia o projekte

   Projekt bol realizovaný počas letného skautského tábora, ktorý organizoval 23. zbor Nitrava. Viacerí účastníci skautských aktivít nemajú jednoduché sociálne pozadie, čo sa odzrkadľuje na ich duševnom zdraví, sociálnych kontaktoch, či chuti začleňovať sa do komunitných akcií. Následne zorganizovali skautský letný tábor, kde tee-pee využili.  Grant použili na nákup plachty tee-pee, materiál k zhotoveniu konštrukcie tee-pee, materiál k workshopom, tlač materiálov k workshopom. 

   základné informácie

   lokalita projektu

   Tichá 9, Nitra

   predkladatelia projektu

   M. Mikuláš, L. Slanináková, T. Dubový

   partneri projektu

   UNICEF

   UNICEF  je celosvetová organizácia, ktorá sa zameriava na dlhodobú a systematickú pomoc deťom. Svoje zastúpenie má vo viac ako 190 krajinách sveta vrátane Slovenska. S Nitrianskou komunitnou nadáciou spolupracuje v rámci programov Mladí nitrianski filantropi a Spoznajme sa.

   projekty partnera UNICEF

   z ďalších projektov na Dobromape

   top